UVEA BİRİMİ
30 Aralık 2019

Gözün uvea tabakasının iltihabına üveit denir. Üveit gözün ön, orta , arka tabasını ya da bu tabakaların hepsini tutabilir. Gözde ağrı, görme azalması, kızarıklık ve ışık hassasiyeti ile başlayan üveit bir göz acilidir ve tespit edilir edilmez tedavi edilmesi gerekir. İzole göz hastalığı şeklinde olabildiği gibi, tüberküloz, sifilis, herpes gibi ciddi enfeksiyonlar ya da Behçet hastalığı, romatizmal hastalıklar, sarkoidoz, MS gibi ciddi sistemik hastalıklara da eşlik edebilir.

Kliniğimizde uvea birimi cuma günleri yapılmaktadır. Günde ortalama 15 üveit hastasının ayrıntılı değerlendirilmesi yapılmaktadır. Hastanemizde gerekli kan tetkikleri yapılmakta, sistemik hastalıkları olan üveit hastaları ilgili bölümlerle konsulte edilmektedir. Tanı konma aşamasında hastalara eğer gerekli ise optik koherens tomografi (OCT) , fundus otofloresans (FAF), fundus fluorescein anjiografi (FFA) ile değerlendirmeleri yapılmakta, hastalığın gidişatı fotoğraflar ile izlenmektedir.

Uvea birimimizde tedavide topikal damla tedavileri, sistemik steroidler ve immun supresif ajanlar kulanılmaktadır. Ayrıca subkkonjonktival, subtenon ve intravitreal enjeksiyonlar yapılmaktadır.

Gereken hastalarda katarakt cerrahisi, vitreoretinal cerrahi de kliniğimizde gerçekleştirilmektedir.

Semptom vermediği zamanlarda da belli aralıklarla  takip edilmesi gereken üveit hastalarının takip ve tedavisi kliniğimizde titizlikle yürütülmektedir.