OKÜLER ULTRASONOGRAFİ (USG)
06 Aralık 2019

Klasik muayene yöntemleriyle arka segmentin tam olarak değerlendirilemediği hastaların (travma hastaları, vitreoretinal bozukluğu olanlar, yoğun kataraktı olanlar, üveit hastaları vb.) görüntülenebilmesi için A ve B mod USG cihazlarından faydalanılmaktadır. Oküler ultrasonografi ile kataraktın yoğun olması dolayısıyla optik biyometri ile ölçüm alınamayan hastaların göz içi lens ölüçümleri de yapılabilmektedir. A mod USG için göze damla damlatılması ve direkt göze temas yoluyla ölçüm yapılması gerekirken, B mod USG için göz kapalı iken kapak üzerinden özel problar yardımıyla görüntüler alınmaktadır. Kliniğimizde biri servis, biri birimlerde olmak üzere iki adet ultrason cihazı bulunmaktadır.