PEDİATRİK OFTALMOLOJİ VE ŞAŞILIK
29 Kasım 2019

Pediatrik ofalmoloji ve şaşılık birimi Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere haftada 2 gün hizmet vermektedir. Ortalama olarak, her birim gününde, 21-30 arası randevulu ve randevusuz  hasta muayene edilmektedir.

Birim muayenesinde, hastanın görme düzeyi, ön ve arka segment göz muayenesi, refraksiyon kusuru ve gerekli olgularda detaylı şaşılık muayenesi (motor ve duyusal muayene) yapılmaktadır. Şaşılık, diplopi (çift görme), miyopi, astgmatizma, hipermetropi,  göz tembelliği, çocukluk çağı  kataraktları ve  doğumsal göz anomalileri. tanısı koyulan hastaların ileri tetkik, tedavileri ve her türlü şaşılık cerrahisi yapılabilmektedir.

Birim hastalarının takipleri 3-6 ayılık aralıklarla yapılmakta olup, özellikli  hasta gruplarında bu süre değişkenlik gösterebilmektedir. Hastaların  takiplerinde görme düzeyi takibi, biyomikroskobik ve fundoskopik muayene, kayma açısı muayenesi rutin yapılan işlemlerdir. Hastaların belirli bir süre takipleri yapıldıktan sonra ameliyat endikasyonu olan hastalara gerekli cerrahi işlem önerilmektedir.