NÖROOFTALMOLOJİ
29 Kasım 2019

Kliniğimizde, Nörooftalmoloji birimi, Cuma  günleri  yarım gün olarak hizmet vermektedir. Ortalama her birim gününde 12-15 arası randevulu ve randevusuz  hasta muayene edilmektedir.

Birimde bakılan hasta tanıları; görme azlığı, diplopi (çift görme), görme sinir hastalıkları, nörolojik hastalıklar sonucu ortaya çıkan görme rahatsızlıklarıdır.

Birim muayenesinde hastanın görme düzeyi, ön ve arka segment göz muayenesi, refraksiyon kusuru, çift gören  olgularda  şaşılık muayenesi , pupilla muayenesi, direkt ve indirekt pupil ışık reaksiyonları değerlendirmesi ve renk görme bakılmakta ve  optik kohorens tomografi ve görme alanı tetkikleri yapılmaktadır.

Birim hastalarının takipleri 1-6 aylık aralıklarla yapılmakta olup, özellikli  hasta gruplarında bu süre değişkenlik gösterebilmektedir. Hastaların  takiplerinde görme düzeyi takibi, biyomikroskobik ve fundoskopik muayene, renk görme testi , görme alanı testi ve  optik kohorens tomografi değerlendirmeleri rutin yapılan işlemlerdir.