Retina
25 Kasım 2019

Kliniğimizde retina birimi hafta içi her gün hizmet vermektedir. Hastalar genel göz polikliniklerinden ileri tetkik ve tedavi için sevk edilir. Haftada yaklaşık 200 hasta muayene edilmektedir.  Takibe alınan hastalar belirli aralıklarla kontrole çağrılmaktadır. Retina hastalıklarının teşhis ve takibinde renkli fundus fotoğrafı, fundus otofloresans görüntüleme (FOF), optik koherens tomografi (OCT), fundus flöresein anjiyografi (FFA) gibi çeşitli muayene yöntemleri kullanılmaktadır.

Takip ve tedavisi yapılan retina hastalıkları; Diyabetik retinopati, retinal vasküler hastalıklar, yaşa bağlı makula dejenerasyonu, retina dekolmanı, epiretinal membran, makula deliği, retina distrofileri ve çeşitli retina hastalıkları.

Uygulanan tedaviler: Argon lazer, intravitreal enjeksiyon, konvansiyonel retina dekolman cerrahisi, 23G ve 25G vitrektomi.