Korneal Konfokal Mikroskopi
19 Kasım 2019

Korneal Konfokal mikroskopi ile korneanın saydamlık özelliği sayesende, ışık kullanılarak mikroskobik düzeyde dokuların incelenmesi sağlanmıştır.

Korneal Konfokal mikroskopi kornea ve oküler yüzey hastalıklarında (keratitler, kornea distrofileri, keratokonus, kuru göz, endotel bozuklukları) tanı ve takibinde kullanılan ileri bir muayene yöntemidir. Korneal katların gerçek zamanlı görüntülerini yüksek çözünürlükte, hücresel seviyede gösterebilen bir yöntemdir. Özellikle Akantomoeba gibi mikrobiyolojk olarak üretilmesi zor ve çok ciddi korneal enfeksiyonların tanılarında bu inceleme yapılmaktadır.

Göz kliniğinde, Lazer tarayıcı korneal konfokal mikroskopi (Heidelberg Retina Tomography (HRT III-RCM), Heidelberg Engineering, Dossenheim, Germany) mevcuttur. Cihaz x400 büyütmede, 400x400 μm (384x384 piksel) görüntülüler almaktadır. Lateral çözünürlük 1 μm, alan derinliği ise 4 μmdir. Kayıt zamanı 0,024 sn dir.

Rostock kornea modülünün objektif lensine takılan steril konfokal kepe şeffaf oftalmik jel uygulanmakta, hastalara topikal anestetik damla ve jel damlatılmaktadır. Hastanın çene ve alınlığa başını koyması sonrasında cihaz seri fotoğraflar ve video görüntüleri almaktadır.