Ankara İl Sağlık Müdürlüğü-Kurumsal E-Postaların Kullanılması Hk.
27 Eylül 2019

Ankara İl Sağlık Müdürlüğün 06/09/2019 tarihli ve 90169164-713.99-139 sayılı yazısı.

İlgi sayılı yazıya istinaden "Kurumsal olmayan şahsi e-posta adreslerinden kurumsal iletişim yapılmayacak, kurumsal e-postalar şahsi amaçlarla kullanılmayacaktır. Şeklindeki ifadeye istinaden Müdürlüğümüz bünyesindeki birimlerde kişisel ve birim adına açılmış kurumsal olmayan mail adresleri ile işlem yapılmamalıdır. Bu sebeple, birimler adına kullanılan kurumsal olmayan (gmail,hotmail,yahoo vb.) mail adreslerinin kullanımının 11 Eylül 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar sonlandırılması gerekmektedir. " denilmiştir.
Bu kapsamda; Başkanlığımız Çalışan Sağlığı Birimi ile gerçekleştirilmesi istenen tüm yazışmaların kurumsal e-postanızı kullanarak, kurumsal  e-postamız; ankarahshb.calisan@saglik.gov.tr üzerinden yürütülmesi konusunda ilgili birimlere gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Uzm.Dr.Yunus Emre BULUT
Müdür a.
Başkan Yardımcısı