Sağlık Tesislerimizin Haber Planlamaları Hk.
18 Eylül 2019

DAĞITIM YERLERİNE :
Sağlık tesisleri tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin tanıtımı hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik faaliyetleri yerine getirmek üzere Şehir Hastaneleri, Eğitim Araştırma Hastaneleri, Dal Hastaneleri, 200 yatak ve üzeri Devlet Hastaneleri ve ADSH’ler de belirtilen tarihe kadar iletişim ve tanıtım birimi oluşturulması, 35 ünit ve üzeri tüm ADSM'ler de “İletişim ve Tanıtım Birimi” kurularak belirlenen hususlar çerçevesinde çalışmalar İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda yapılmaktadır. Bahse konu yazının (B) bendi İletişim ve Tanıtım Birimlerinin Görevleri bölümünün 1. Maddesinde; “Sağlık tesisinin medya, iletişim ve tanıtımı ile ilgili tüm faaliyetleri bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli planlamak ve yürütülmesini sağlamak,’’ şeklinde belirtilmiştir. Bununla beraber Devlet Memurları Kanunu’nun 15. Maddesi’nde basına demeç verme konusu “Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir.” şeklinde ifade edilmiştir.
Bu minvalde sağlık tesislerimizin iletişim ve tanıtım faaliyetleri başta olmak üzere tüm planlamalar yapılırken Müdürlüğümüz Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’ne resmi yazı ile ya da ankara.ismbasin@saglik.gov.tr e-posta adresi üzerinden bilgi verilerek, gerekli izinlerin alınması hususunda;
Gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Mehmet GÜLÜM İl Sağlık Müdürü