Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nın 09/08/2019 tarihli ve 51381736-151.02-457 sayılı yazısı
19 Ağustos 2019

 İlgi sayılı yazıda, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 01/07/2019 tarihli ve 0096459264 sayılı yazısında Gürcistan'daki BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) temsilciliği tarafından yapılan araştırmada Gürcistan'da yaşayan iki ila yedi yaş arasındaki çocukların kanındaki kurşun seviyesi yüksekliğinin dikkat çektiği ve söz konusu raporda araştırmaya ilişkin istatiksel bilgiler ile öneriler yer almakta olup en yüksek kurşun oranına ekolojik olarak temiz olduğu algısı hakim olan Acara dağlık bölgesinde rastlandığı ve gerekli önlemlerin alınması için Gürcistan Hükümetine çağrıda bulunulduğu belirtilmektedir.
 Acara dağlık bölgesinin sınırımıza mücavir olması dolayısıyla Gürcistan'dan gelen kişilerin hastanenize başvuru yapması halinde söz konusu durumun göz önünde bulundurulması  hususunda;
 Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Dr.Hasan ARSLANOĞLU
Müdür a.
Etlik Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı