Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi
09 Ağustos 2019

İlgi: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 05.07.2019 tarihli ve 96800168 barkod nolu yazısı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün ilgi yazısına istinaden; Tüberküloz kontrol programı kapsamında ülke genelinde yürütülen tanı, tedavi ve diğer çalışmaların standardizasyonu ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesi amacıyla Bakanlığımızca 2011 yılında hazırlanmış olan “Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi” ; dünyadaki bilimsel gelişmeler ve tüberküloz kontrolündeki yenilikler nedeniyle yine Bakanlığımızca güncellenmiş olup, bundan sonraki çalışmaların bu rehbere göre yürütülmesi istenmektedir.
Rehberin dijital örneği, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüberküloz Dairesi Başkanlığı web sayfasında (https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/tuberkuloz-anasayfa) yer almaktadır.
Güncellenmiş olan Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi'nin kurumlarınızda görev yapmakta olan tüm hekimlere Tüberküloz kontrol programı kapsamında ülke genelinde yürütülen tanı, tedavi ve diğer çalışmaların standardizasyonun sağlanması ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesi amacıyla tebliğ edilmesi gerekmektedir.
İlgi yazı ile il genelinde tüberküloz tanı ve tedavisi yürüten hastanelerdeki göğüs hastalıkları, çocuk hastalıkları (çocuk göğüs ve çocuk enfeksiyon) ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarına, söz konusu rehberden birer adet imza karşılığı teslim edilmesi istenmiş olup, Müdürlüğümüzce kurumlarınız başhekimlerine imza karşılığı teslim edilecektir. Yine bu çerçevede teslim edilmiş olan rehberler hastaneleriniz bünyesinde görev yapmakta olan göğüs hastalıkları, çocuk hastalıkları (çocuk göğüs ve çocuk enfeksiyon) ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarına imza karşılığı verilecek ve düzenlenen bu imza tutanakları Tüberküloz Daire Başkanlığı'na gönderilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğümüze gönderilecektir.
 Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.  Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı 
   Müdür a. Dr. Bahattin İLTER