Klinik Kalite Uygulama ve Veri Kalitesi İyileştirme Rehberi
09 Ağustos 2019

İlgi : Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 22/07/2019 tarihli ve 64047795- 010.06.02-02-122 sayılı yazısı.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta, Verimlilik Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı'nın ilgi kayıtlı yazısı  ekte gönderilmekte olup, klinik kalite ile ilgili uygulamaların 2019/15 Genelge ve Klinik Kalite Uygulama ve Veri Kalitesi İyileştirme Rehberine uygun olarak yürütülmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.


Uzm. Dr. Mustafa ALİMOĞULLARI
Sağlık Hizmetleri Başkanı V.


2019/15 No’lu Genelge için tıklayınız.

Klinik Kalite Uygulama ve Veri Kalitesi İyileştirme Rehberi için tıklayınız.