Frengi Savaş Yönetmeliği İptali Hk.
09 Ağustos 2019

İlgi: HSGM Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı' nın 12.07.2019 tarihli ve 97162612 barkod sayılı yazısı. 

Ülkemizde cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara dair (CYBE) bildirim zorunluluğu 1930 yılında çıkarılan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile başlamıştır. Bu kapsamda yürütülen sürveyans çalışmaları kapsamında, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği 30/05/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup bildirime dair iş ve işleyişler 2015/18 sayılı Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Genelgesi ile düzenlenmiştir. 
Mezkur mevzuat ile frengi hastalığının tanı ve bildirimi de düzenlendiğinden 12 Nisan 1983 tarihli ve 18016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Frengi Savaş Yönetmeliği ’nin yürürlükten kaldırılması zarureti doğmuş olup “Frengi Savaş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik” 06 Temmuz 2019 tarih ve 30823 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Dr. Bahattin İLTER
Müdürü a.
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı