Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
09 Ağustos 2019

İlgi : Bakanlığımız Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün 25/07/2019 tarihli ve 67523305-719-67523305-719-4996 sayılı yazısı.

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün ilgi kayıtlı yazısında; bilgilerin dijital ortamda taşınması, bilgiye erişimin kolaylaşması, altyapıların dijital hale gelmesi ve bilgi yönetim sistemlerinin yaygın olarak kullanılması nedeniyle oluşan güvenlik risklerinin bozulduğunda milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin güvenliğinin sağlanması için alınacak tedbirleri açıklamak maksadıyla, ekte yer alan 2019-12 sayılı "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlanmış olup, ekte yer almaktadır.
Bu kapsamda; ilgili tüm kişi ve kurumlar tarafından Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu'nda belirtilen tedbirlerin alınması hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.


Osman BAHÇEKAPILI
Başkan a.
Destek Hizm. Başkan Yardımcısı


 "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" konulu 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi için pdftıklayınız.