Atık Birimi, tehlikeli madde danışmanı ve çevre danışmanları tarafından eğitim verildi.
03 Mayıs 2019

Hastanemizde Atık Birimi, tehlikeli madde danışmanı ve çevre danışmanları tarafından personelimize
eğitim verilmiştir.