TANISAL VE GİRİŞİMSEL RADYOLOJİDE RADYASYONDAN KORUNMA
20 Mart 2019

Tanısal ve Girişimsel Radyolojide  Radyasyondan Korunma konulu toplantı hastanemiz konferans salonunda yapıldı.

Y. Ergün Togay
Nükleer Yüksek Müh.
Radyasyondan Korunma Derneği

Konular:

  • Radyasyon nedir?
  • Radyasyonla ilgili kavramlar
  • Radyasyonun yaratabileceği zararlar
  • Radyasyondan korunma
  • Hekim ve çalışanların radyasyon dozunu azaltma teknikleri
  • Genel grafi ve floroskopide radyasyondan korunma
  • Radyolojide radyasyondan korunmada yasal durum