HASTA HAKLARI BİRİMİ
13 Mart 2019


Hastanemiz Hasta Hakları Uygulamaları 2014 /32 Hasta Hakları Uygulamaları. Genelgesi doğrultusunda Hasta Hakları Kurulu ile koordineli olarak hastanemiz ‘Hasta İletişim Birimi’ tarafından yürütülmektedir.

Amacımız, herkesin insan onuruna yakışır şekilde hasta haklarından yararlanması, hak ihlallerinden korunması ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını kullanabilmesi için hasta hakları uygulamalarını planlayıp hayata geçirerek,  sağlık  hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunulmasına katkı sağlamaktır.

Hasta Hakları birimimizde, hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarına göre bilgilendirme ve yönlendirme yapılmaktadır. Hasta ve hasta yakınları hakları, haklarını talep etme yollarının yanı sıra kendi sorumluluklarıyla ilgili de bilgilendirilmektedir.

Hasta Hakları  birimimizde yerinde çözüm uygulamaları kapsamında;

Hasta ve hasta yakınları dinlenerek, sorularına  ve sorunlarına yönelik bilgilendirme yapılarak ve  çözüm yolları üretilerek danışmanlık yapılmakta,

Hasta ve hasta yakınının mağduriyetleri yerinde ve uygun müdahalelerle, ilgili birimlerle iletişime geçilerek çözüme ulaştırılmakta,

Aksaklıkların giderilmesi için hasta hakları kuruluna öneriler sunulmakta, Yerinde çözülemeyen sorunlar hasta hakları kurulunda değerlendirilmek üzere gizlilik esasına uygun olarak kayıt edilmektedir.

Birim Çalışanları:

Çalışan: Sosyal  Hizmet Uzmanı:  Demet ÖZDEMİR

Çalışan: Sosyal  Hizmet Uzmanı:  Songül SEZGİN

Çalışan: Memur: Arife DİNÇER