2019 YILI DÖNER SERMAYE KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ
12 Mart 2019

Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergenin, Döner Sermaye Komisyonunun Teşkili başlıklı “6. Maddesi” gereğince, seçimle belirlenmesi gerekir; buna istinaden ekte bildirilen hizmet gruplarına ait üyeler, 07-08 Şubat 2019 tarihlerinde, 14:00-15:30 saatleri arasında kendi aralarında yapacakları seçimle 1 asil 1 yedek üye olarak belirlenecektir.
Aday olmak isteyen personelin seçimden 1 bir gün önce 06/02/2019 tarihi mesai bitimine kadar adaylığını 1 asil 1 yedek olarak personel servisine bildirmesi gerekmektedir.Seçim günü yapılan adaylık başvuruları kabul edilmeyecektir. ( Vekaleten oy kullanılmayacaktır.)
Komisyonun seçilmiş üyeleri bir yıl süre ile görev yapacaklardır.

Prof Dr. Selim Selçuk ÇOMOĞLU
Başhekim

1.Grup Seçimler 07/02/2018  Tarihinde Yapılacaktır.

Bir Sağlık Lisansiyerleri Temsilcisi : ( Psikolog- Diyetisyen- Fizyoterapist-Sosyal Hizmet Uzmanı- Biyolog ve  4 yıllık Laborant- Eczacılar v.b.)Merkez yemekhane

14:00- 15:30

Bir Sağlık Hizmetleri Sınıfı Temsilcisi:

( Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, 2 yıllık Laborant v.b.)

Merkez Yemekhane 14:00-15:30
Bir Teknik Hizmetler TemsilcisiMerkez Yemekhane

14:00-15:30

Bir Yardımcı Hizmetler Sınıfı TemsilcisiMerkez Yemekhane

14:00-15:30

Bir Genel İdari Hizmetler sınıfı TemsilcisiMerkez Yemekhane

14:00-15:30

Bir Asistan Hekimler TemsilcisiMerkez Yemekhane

14:00-15:30

  1. Grup Seçimler 08/02/2018 Tarihinde Yapılacaktır.

Bir Dahili Klinikler Temsilcisi: (Uzman Hekimler, Eğitim Görevlileri ve Eğitim/İdari Sorumluları)Merkez yemekhane

14:00- 15:30

Bir Cerrahi Klinikler Temsilcisi:  (Uzman Hekimler, Eğitim Sorumluları ve Eğitim/İdari Sorumluları)Merkez Yemekhane 14:00-15:30
Bir Diş Tabipleri TemsilcisiMerkez Yemekhane

14:00-15:30

Bir Pratisyen Hekimler TemsilcisiMerkez Yemekhane

14:00-15:30

Laboratuvar Birimleri Temsilcisi: (Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Genetik Hast.Tanı Merkezi Uzman Hekimleri, Eğitim Görevlileri ve Eğitim/İdari Sorumluları)Merkez Yemekhane

14:00-15:30

Radyoloji Birimleri Temsilcisi: (Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi Uzman Hekimleri)Merkez Yemekhane

14:00-15:30