HASTANEMİZDE YAŞANAN SÖZEL ŞİDDETE KARŞI BAŞLATILAN BEYAZ KOD ÜZERİNE MAHKEME KARARI
12 Mart 2019

09.02.2017 tarihinde hastanemiz hekimlerinden Ç.T.’ye karşı Ş.K. isimli şahıs tarafından hakaret ve tehdit kapsamında sözel şiddet uygulanmıştır.

Bunun üzerine 28.04.2012 Tarih ve 28277 sayılı Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve ayrıca S. B. Hukuk Müşavirliğinin 16.03.2016 tarihli ve 11045126/010.06.01/6867 sayılı Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulamasına Dair Genelgesine dayanılarak olay ile ilgili olarak beyaz kod işlemi ve hukuki süreç başlatılmıştır.

T.C. Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/9 sayılı ile kesinleşen kararı sonucu Ş.K. isimli şahıs hakkında 1 Yıl 3 Ay hapis cezası verilmiştir.