GENEL CERRAHİ KRONİK YARA BİRİMİ
12 Mart 2019

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştirma hastanesi kronik diyabetik ayak ve kronik yara ünitesi Dışkapı hastanesinde hergün hafta içi merkez polikliniklerinde saat 12.00’ye kadar poliklinik hizmeti vermektedir. Ağırlıklı olarak Kronik Diyabetik ayak, venöz ülser, bası yaraları ve iyileşmeyen kronik yaraları tedavi eden poliklinikte bir genel cerrahi uzmanı, bir genel cerrahi asistanı ve 2 tane kronik yara bakım hemşiresi görev almaktadır. Dışkapı hastanesinde yatmakta olan hastalara tedavi ve takipleri de gerçekleştirilmektedir.
 Mevki ek hizmet hastanesinde 8 yataklı servisi ile kronik yarası olan hastalara hizmet veren Kronik Yara Ekibi ayrıca Akyurt Devlet Hastanesinde de 15 yatak ile hastalarına hizmet vermektedir.
 Kronik diyabetik ayak hastalarına multidipliner bir yaklaşım sergileyen Dışkapı Kronik Yara Bakım Ünitesi bünyesinde hastaların; cerrahi tedavileri, periferik damar anjiyosu, fizik tedavi rehabilitasyon hizmetleri, hiperbarik tedavisi ve pansuman hizmetleri ilgili kliniklerin desteği ile sağlanmaktadır.