OMURGA CERRAHİSİ UYGULAMALARI
12 Mart 2019

Servikal mikrodiskektomi ( servikal cage ve/veya plak, disk protezi)
– Servikal laminektomi ve fuzyon
– Kompleks brakiyal pleksus ve alt ekstremite sinir rekonsturuksiyonlari
– Kompleks spinal cerrahi uygulamalari (anterior, posterior, kombine)
– Lumbar mikrodidketomi
– Lombar laminektomi ve fuzyon
– Lomber dark anal cerrahisi (fuzyonlu ya da fuzyonsuz)
– Spinal travma (ust servikal, servikal, servikotorasik, torasik, torakolomber,
lomber, lumbosakral, sacral omurgalari ilgilendiren her turlu fraktur, dekompresyon ve fuzyon cerrahisi uygulamalari)
– Spinal tumorlerin rezeksiyonu ve / veya biyobsileri
– Torasik dekompresyon ve fuzyon
– Vertebroplasti-kifoplasti