GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ
12 Mart 2019

Gastroenteroloji Cerrahisi Polikliniği
Merkez Polikliniğimizde 
Hizmete Başlamıştır.

Tel: 596 23 97
Hizmet Saatleri: 08:00-12:00