KORNEA VE OKÜLER YÜZEY
12 Mart 2019

KORNEA ve OKÜLER YÜZEY
Kornea birimimizde gözün ön yüzeyi ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Tanı ve takipte;
Ön segment fotoğraflaması
Kornea topografi
Meibografi
İnvivo Konfokal mikroskopi (Kornea dokusunu hücresel boyutta görülmesi sağlayan mikroskobi)
Ön segment Optik Koherens Topografisi

Ön segment girişimsel tedavileri;

Limbal kök hücre nakli
Amniyon zarı uygulamaları
Kornea Kroslinking (ÇAPRAZ BAĞLAMA) Tedavisi
Kornea Nakli (KERATOPLASTİ)

Kornea nedir?
Kornea gözün en ön ve dış kısımında bulunan saat camı şeklindeki saydam dokudur.
Kornea nakli nedir ve hangi durumlarda uygulanır?
Korneanın çeşitli nedenlerle yapısının bozulduğu ve görme azalmasına neden olduğu durumlarda, hasta korneanın çıkarılarak yerine sağlıklı korneanın nakledilmesidir. Kornea nakli kornea bozukluklarına bağlı ciddi görme azalmalarında hastaya görmenin geri kazandırılmasının amaçlandığı bir cerrahidir. Toplumda göz nakli olarak yanlış ifade edilmektedir. Sadece kornea dokusu nakledilebilmektedir. En sık uygulanma sebebi görmeyi arttırmak olmakla beraber, göz bütünlüğünü korumak ve dış görüntüsünü düzeltmek amacıyla da yapılabilmektedir.

Kornea nakli kimlere uygulanır?
Kornea hastalığı olan, başta ileri keratokonus, kalıtımsal geçiş gösteren korneanın ilerleyen bulanıklığıyla karakterize kornea distrofileri, geçirilmiş kornea enfeksiyon, ameliyat veya travma sonrasında kalıcı lekeler gibi görmeyi bozan korneaya bağlı durumlarda ve göz bütünlüğünü devam ettirmek amacıyla kornea nakli uygulanır.

Kornea nakli kimlere uygulanmaz?
Kornea nakli yapılacak hastanın kornea dışında gözün diğer bölümlerinin sağlıklı olması gerekmektedir. Görmeyi engelleyen sinir ve retina hastalığı olan hastalara kornea naklinin yararının olmadığı kabul edilmektedir. Glokom hastaları riskli grup olarak değerlendirilir. Ancak bu kararı doktorunuz ayrıntılı muayene sonrası değerlendirerek verecektir.
Kornea nakli ameliyatında ne yapılmaktadır?
Kornea hastalığının tipine göre tam kat (penetran keratoplasti), ya da dokunun bir kısmının nakledildiği (lamellar keratoplasti) yöntemleri mevcuttur. Hastanın korneası ortalama 6-8mm çapında daire şeklinde çıkarılarak, kornea bankasında hazırlanmış şeffaf kornea tabakası benzer büyüklükte hazırlanır ve hastaya nakledilir.

Ameliyatın riskleri nelerdir?
Başka kişiden alınan doku nakledildiği için, vücudun reaksiyon göstermesi ve nakledilen korneayı reddetme olasılığı vardır. Bu oran diğer organ nakillerine göre çok daha düşük olmakla beraber hastalığa bağlı değişmektedir. Doktorunuz bu durumu değerlendirerek size bilgi verecektir. Her ameliyatta olabileceği gibi anesteziye bağlı riskler mevcuttur. Ayrıca ameliyata bağlı enfeksiyon, kanama, göz tansiyon yükselmesi, göz arka tabakaların ayrılması gibi riskleri mevcuttur.

Ameliyat sonrası nelere dikkat edilmesi gerekir?
Ameliyattan sonra hastanın gözünü darbelerden koruması ve düzenli olarak göz damlaları kullanması gerekmektedir. Bazı durumlarda ağızdan da korneayı vücudun reddetmesini engellemeyi amaçlayan bir takım ilaçlar kullanılabilinir. Hastaların ilk aylarda sık kontrollere gelmesi, gözdeki herhangi bir kızarıklık, ağrı durumunda doktorlarına ulaşmaları gerekmektedir.

Kornea nereden temin edilmektedir?
Kornealar göz bankalarından temin edilmektedir. Göz bankalarında dokular bulaşıcı hastalık ve dokunun yeterliliği- uygunluğu yönünden incelenerek nakil için hazırlanır. Kornea nakli yapılacak merkezlere ulaştırılır. Ancak sağlıklı kornealar nakil için onaylanır.

Kornea nakli yapılacak hastalar nasıl seçilmektedir?
Görme sorunu olan hastaların kapsamlı tam göz muayeneleri yapılır. Kornea nakli için uygun adaylar nakil listesine alınarak göz bankası haberdar edilir. Uygun kornea temin edilince, hasta hastaneye çağırılır.
Konea nakli hangi hastanelerde yapılabilir?
Kornea nakli, Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyeti onaylanmış hastanelerde yapılabilmektedir.
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, kornea nakli ameliyatı yapılan merkezlerdendir.