T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yaz Dönemi Kılık Kıyafet Uygulaması Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020

Yaz Dönemi Kılık Kıyafet Uygulaması


Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin, 26.05.2007 tarih ve 2007/14 nolu Genelge de göz önünde bulundurularak; 15 Mayıs-15 Eylül 2020 tarihleri arasında yaz kıyafetleri ile çalışmalarının uygun görüldüğüne dair Ankara Valiliğinin yazısı ekte gönderilmiştir. Bilgi ve gereğini rica ederim.Adem KUCUR
İl Sağlık Müdürü a. Personel Hizmetleri Başkanı

Ek 
Paylaş