T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2020

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ne ilişkin resmi yazısı ile duyuru metni ve broşür örneği ekte gönderilmekte olup tüm personelin bilgilendirilmesi hususunda;
Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.


Ufuk ESKİER
Müdür a.
Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı


Broşür için tıklayınız.
Paylaş