TEŞHİSLE İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG)/ KLİNİK KODLAMA BİRİMİ
29 Eylül 2023

TİG; Hastaların klinik ve maliyet verilerinin kullanılarak gruplandırılmasını ve benzer hastalıkların benzer gruplara atanmasını içeren bir yatan hasta sınıflandırmasıdır.

Ülkemizde hastanelerin geri ödemelerinde kullanılan bir yöntem olan TİG konusunda ilk çalışmalar 2005 yılında HUAP( Hacettepe Üniversitesi Araştırma Projesi) adlı proje ile başlamıştır. 2009 kasım ayı  itibari ile sonuçlanmıştır.

Hastanemiz bu projeye 2010  yılı temmuz ayı itibaren katılmış olup halen devam etmektedir. Hastanemizde bu işin temel unsurları hasta dosyalarındaki tıbbi veriyi oluşturan hekimlerimiz ve bu verileri kodlara çevirecek olan klinik kodlamacılar ile  TİG’den sorumlu hastane yöneticilerimizdir.


Yatan hasta teşhis ve işlemlerinin TİG veri sistemine klinik kodlama yapılarak kayıtları yapılmaktadır. Yatan hasta verilerinin toplandığı TİG Veri sistemine ek olarak günübirlik veayaktan hasta verilerinin de toplandığı ve tüm sağlık hizmetlerini kapsayan bütüncül bir yapı oluşturulmuştur. TİG' e dayalı ödeme sistemine ek olarak, polikliniklere ayaktan yapılan başvuruların Branş Bazlı Ayaktan Gruplar (BBAG) ile günübirlik ve bir tedavi planı doğrultusunda tedavisi gerçekleştirilen hasta verilerinin İşlem Bazlı Ayaktan Gruplar (İBAG) verisi olarak toplanmaktadır.

TANIMLAR

VKİ   Bir hastanenin vaka üretimini bir başka hastane ile karşılaştırmamızı sağlayan orandır. Hastanenin tedavi etmiş olduğu hastalıkların kompleksliğinin ölçülmesini sağlayan bir kavramdır.

BAĞIL DEĞER: Bir TİG ‘in maliyetinin tüm TİG’lerin ortalama maliyetine oranıdır. Bağıl değeri hesaplamak için maliyet verileri gereklidir. Bir TİG’in  bağıl değerinin diğer TİG ‘lerden büyük olması demek, tedavi için daha fazla kaynak gerektiği anlamına gelir.

AMAÇ

Sınırlı  kaynakları vakaların türlerine ve şiddetine dayalı olarak adil bir biçimde dağıtmak.

Hastane  verimliliğini ve etkinliğini teşvik etmek.

Sistematik, anlamlı klinik  veri toplamak

Sınırlı  kaynakları  vakaların türlerine ve şiddetine dayalı olarak adil bir biçimde dağıtmak.

Hastane   verimliliğini ve etkinliğini teşvik etmek.

Sistematik, anlamlı  klinik   veri toplamak

KLASİK ÖDEME SİSTEMİNE GÖRE ÜSTÜNLÜKLERİ

Hastalık şiddetini dikkate alır

Sadece cerrahi vakaları değil tüm yatan hastaları sınıflayabilir.

VKİ   yoluyla hastaneleri kıyaslamak ve performansı ölçmek mümkündür.

VKİ   bir hastanenin vaka üretimini bir başka hastane ile karşılaştırmamızı sağlayan orandır.

TİG Birimimiz;

Hastanemizin  klinik süreçlerine ilişkin verilerinin, TİG sistemine uygun olarak  hazırlanması, doğru ve tutarlı kodlanması ve sisteme gönderilmesi görevlerinin hastane bünyesinde  gerçekleştirildiği teknik birimdir. TİG Birimi, Bakanlık ve hastanemiz arasındaki bağlantıyı  sağlar, hastanemiz bünyesindeki TİG uygulamalarını koordine eder ve sistemin gerekliliklerini yerine getirir.

TİG Birimimiz, bir başhekim yardımcısına  bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

KLİNİK KODLAMACI KİMDİR? NE YAPAR?

Klinik kodlama klinik faaliyetlerin bir ürünüdür. Dolayısıyla tıbbi terminoloji  bilmeyi, hasta dosyasındaki tıbbi dokümanları incelemeyi gerektiren bir iştir.

Kodlamacılar sağlık alanında eğitim almış, ağırlıklı olarak sağlık bilimleri(Tıbbi sekreter, tıbbi teknolog, ebe, hemşire, sağlık memuru vb.)alt yapısı olan hastane bünyesinde çalışan personeldir.

Klinik kodlamacılar hastalık süreçlerini bilen, incelemeler ve tedavi süreçlerine hakim, tıbbi kayıtların içeriğini çözümleye bilen,sınıflama sisteminin yapısı ve kurallarına yönelik kodlama eğitimi almış, tıbbi kayıtların dikkatli bir şekilde değerlendirmesini yapabilen ve neyin kodlanması gerektiği konusunda karar verebilen, verilerin elektronik ortamlara taşınması gereğince bilgisayar hakimiyeti olan kişilerdir

 


            HASTANEMİZDE TİG/KLİNİK  KODLAMA   TEMEL UNSURLARIHASTANEMİZ, KLİNİKLERİMİZ VE HEKİMLERİMİZ AÇISINDAN TİG İLE İLGİLİ  İYİ BİR SONUÇ ALMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  • Epikrizlerin hekimlerimiz tarafından zamanında ve  eksiksiz   olarak yazılması
  • Tanıların hastanın durumunu tam olarak ifade edecek şekilde net olarak belirtilmesi
  • Tanı işlem uygunsuzluğunun olmaması
  • Yaralanma vakalarında olayın oluş şekli ve yerinin belirtilmesi.
  • TİG Yönetici ekranlarının düzenli ve günlük  olarak güncellenmesi
  • Servislerde epikrizlerin son kontrolü yapılmadan taburcu işlemlerinin yapılmaması
  • Yapılmayan işlemlerin kaydedilmemesine dikkat edilmesi
  • TİG Birimi tarafından bildirilen eksiklik ve uygunsuzlukların zamanında giderilmesi ve tekrarlanmamasının sağlanması

 

                                                                                               

                            TİG/KLİNİK KODLAMA  EKİBİMİZ