Yataklı Tedavi Kurumlarında, Koruyucu Sağlık Hizmetleri Kapsamında “El Hijyeni” ve “Kişisel Koruyucu Ekipman” Hk.
21 Şubat 2020

Yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve yataklı tedavi kurumları düzeyinde alınması gereken
kararları gerekli mercilere iletmek üzere, enfeksiyon kontrol komitesi teşkili ile bu komitenin çalışma şekline, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usûl ve esaslarının düzenlenmesine yönelik “Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Söz
konusu yönetmeliğin yayım amacı doğrultusunda; Hastane enfeksiyon kontrol komiteleri ve birimleri tarafından hastane enfeksiyonlarına karşı gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.
Hastane kaynaklı enfeksiyonlar, hem sağlık hizmeti sağlayıcıları hem de hastalar için önemli bir güvenlik sorunudur. Morbidite, mortalite, yatışın kalma süresi ve maliyeti göz önüne alındığında, bu tür enfeksiyonları önleyerek hastanelerin mümkün olduğunca güvenli hale
getirilmesi için çaba gösterilmelidir.
Hastane enfeksiyonlarını kontrol etme amacına yönelik önlemlerden biride El Hijyeni’ ve “Kişisel Koruyucu Ekipman”lardır. Sağlık çalışanları, hastalar, ziyaretçiler hijyen kurallarına uygun şekilde davranırsa, hastalanmaları veya enfeksiyon kapmaları önlenebilir. Bakım kurumlarının çalışanları bu kurallara aşina olmakla birlikte, hasta veya ziyaretçilerin hastanedeki hijyene katkıda bulunmaları sağlanmalıdır. Çoğu mikroorganizma eller yoluyla bulaşır. El hijyeni, mikroorganizmaların yayılmasını önleme yöntemidir. Böylelikle kendinizin hastalanmasını önleyebilir ve hastayı veya ziyaretçiyi koruyabiliriz.
Çalışanlar ayrıca, hasta bakımı sırasında belirli zamanlarda ellerini dezenfekte etmek için talimatlar alır. Bu nedenle, hastanede ya da bakım kurumunda el dezenfektenlar mevcuttur. Bakım kurumlarında mümkün olduğunca çok insanın ellerini dezenfekte etmesi durumunda, birlikte daha güvenli bir hastane sağlayacağız.
Bu kapsamda;
1. El hijyeninin enfeksiyon yayılmasını önlemek için en önemli unsurlardan biri olduğunun tekrar hatırlatılarak, tüm çalışanların sorumlu davranış haline getirmelerinin sağlanması, (Bakanlığımız tarafından hazırlanan; Sağlık Personeline Yönelik El Yıkama ve El Dezenfeksiyonu Rehberlerinden yararlanılması)
a. Hasta ile temastan önce
b. Hastayla temas ettikten sonra
c. Temiz / aseptik bir prosedürden önce
d. Vücut sıvılarına maruz kaldıktan sonra
e. Hastanın ortamı ile temastan sonra
T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Ayrıntılı Bilgi İçin: T.ATAK
Üniversiteler Mahallesi, 6001. Caddesi İrtibat Tel: 565 01 28
No:9 Bilkent Çankaya /ANKARA
2. Ziyaretçilerin ve hastaların, önleme tedbirlerinin uygun şekilde uygulanmasının önemi konusunda uyarılması,
Uygulama ile yukarıda belirttiğimiz gibi hastane enfeksiyonlarının yayılmasını önleyebiliriz. Çünkü; birlikte hastane enfeksiyonu oluşturma riskini azaltabiliriz. Hastalar ve
çalışanlar el hijyeni ve koruma önlemlerini, belirtilen sıklıkta ve şekilde yerine getirerek uygulamalıdır. Bu uygulama mesleki davranış ve güvenlik kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır.
Söz konusu hijyenik önlemlerin; her hasta için ne olursa olsun uygulanması, bulaşıcı ajanların bulaşma risklerini kontrol etmek için, "standart elde yıkama noktalarının”, kolay
erişilebilir yerlerde olması yönünde ve yukarıda bahsettiğimiz önlemlere yönelik, Müdürlüğünüze bağlı sağlık tesislerine hatırlatma yapılarak, farkındalıkların artırılması, Ayrıca; ekteki kişisel koruyucu ekipman malzemlerinin özellikle acil servislerde, enfeksiyon ajanlarına maruz
kalınabilecek diğer servislerde/bölümlerde ve stoklarda, her an kullanıma hazır halde bulundurulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Prof.Dr. Hilmi ATASEVEN
Bakan a.
Genel Müdür