FATURA SERVİSİ
29 Eylül 2023

Resmi işlemlerden gelen ayaktan sevkler, hasta yatıştan gelen yatan hasta sevkleri fatura servisinde toplanır ve faturaları çıkartılır.
Fatura servisi Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen esaslara göre faaliyetlerini sürdürmektedir.
Fatura servisi Protokol, Yeşil Kart ve Normal olmak üzere üç çeşit fatura düzenler;
Protokol; Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK ile yapılan göz, göğüs kalp damar ve kardiyoloji servislerinde protokol olarak yapılan işlere ait faturalar hastalara protokol olarak fatura edilirler
Yeşil Kart; Yeşil kartı olup ta hastanemizde tedavi görenlere yeşil kart faturası kesilir,
Normal; Yeşil Kart ve Protokol dışında gelen diğer hasta sevkleri normal fatura olarak kesilir.
Faturalar operatörler tarafından sevklere uygunluğu kontrol edilerek kesilirler. Hatalı olan sevkler resmi işlemler veya hasta yatışa hataları düzeltilmek üzere geri gönderilirler. Kesilen faturalar son bir kez daha kontrol edildikten sonra gerekli kurumlara iletilir.
2013 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)
BUT
Tedavi Yardım Uygulama Tebliğleri Slayt Anlatım
ICD 10 Tanı Kodları Listesi
Trafik Kazaları Ödeme Genelgesi