DAHİLİYE KLİNİĞİ GÖREVİ AD SOYAD İLGİ ALANLARI
İDARİ SORUMLUUzm.Dr. Hasan Turgay BAŞAY
İç Hastalıkları
UZMANUzm. Dr. Filiz Buldukİç Hastalıkları
UZMANUzm. Dr. Serpil Gülkanİç Hastalıkları
UZMANUzm. Dr. F.Emel Özbekİç Hastalıkları
UZMANUzm.Dr. Derya PINAR ÖZKAYAİç Hastalıklar
UZMAN
Uzm.Dr. NalasultanYİĞİT ÖZTÜRK
İç Hastalıklar
UZMAN
Uzm.Dr. Emir Tuğrul KESKİNİç Hastalıklar
UZMAN
 Uzm.Dr.BüşraYAKICI SARAÇOĞLU İç Hastalıklar
UZMAN Uzm.Dr.Onur CanKILINÇ İç Hastalıklar
UZMAN Uzm.Dr.NalasultanYİĞİT ÖZTÜRK İç Hastalıklar
UZMAN Uzm.Dr.Sevim EcemKÖSEOĞLU İç Hastalıklar
UZMAN Uzm.Dr.İlknurŞENER ÇELİK İç Hastalıklar

Asistan

Serdar

GÖK

Asistan

Mücahit

ERGÜL

Asistan

Ahmet Faruk

KALKIŞIM

Asistan

Onur

KERİM

Asistan

Batunay

DURAN

Asistan

Sevgi

BİLEN

Asistan

Zeynep Zehra

TEKİN

Asistan

Kadir

İNTAŞ

Asistan

Niymet Pelin

ÇAVDAR YILMAZ

Asistan

İbrahim Nahit

ŞENDUR

Asistan

Mehmet Gürdal

SAVSAR

Asistan

Fatıma Betül

GÜLDEN

Asistan

Elif Berfu

İSAK

Asistan

Burak

BİRSOY

Asistan

Ayşe

ARSLAN KAPUCİ

Asistan

Münire

TOPALAK

Asistan

Büşra

MERT

Asistan

Beyza

TAŞKENT

Asistan

Hatice

DEMİR

Asistan

Şeyda Şahika

MUTLU

Asistan

Şerife Merve

BÖLÜK

Asistan

Gamze

COŞKUN

Asistan

Ali Kemal

ATAEL

Asistan

Dilara

URYAN

Asistan

Eyşan Melis

CANDEMİR

Asistan

Emre

KIZILTAV

Asistan

Merve

TEKİNYILDIZ

Asistan

Hatice

KOZAN KALKIŞIM

Asistan

Ezgi

YURTCAN

Asistan

Çağrı

ALAN

Asistan

Tuğba

KURT

Asistan

Çağlar

ÖZTÜRK

Asistan

Mehmet

YILMAZ

Asistan

Rıdvan

ÖZKAN

Asistan

Büşra

YÜZGENÇ

Asistan

Aylin Merve

YAPICI GÜLÇİÇEK

Asistan

Derya

İNSAL

Asistan

Mehmetcan

UMUL

Asistan

Cantuğ

ÇALT

Asistan

Büşra

ERİNÇ

Asistan

İdil

TEKKAYA UÇAR

Asistan

Habibe Nur

ŞAHİN

Asistan

Özlem

YÜKSEL

Asistan

Kübra

ÖZCAN

Asistan

Yakup

ŞAFAK

Asistan

Zülal

ERDOĞAN

Asistan

Elif

YUNT

Asistan

Yuşa Halef

KARAKUŞ

 

HEMŞİRE VE DİĞER PERSONEL: Serviste 1 sorumlu hemşire, 7 hemşire ve 7 şirket elemanı görev yapmaktadır.

Klinik Hemşireleri:

Hemş. Canan SAYDAM (Sorumlu Hemşire)
Hemş. Yeşim Tunç
Hemş. Havva GÜL
Hemş. Kübra KARAÇAM
Hemş. Ülker DEMİRTAŞ
Hemş. Özlem HASPULAT

Klinik Personelleri:

Ahmet HAN
Haydar CAN
Abdullah ARDIÇ
Serkan IŞIK
Alişan METİN
Şenay IŞIK

Klinik Sekreterleri:

Gönül Uzun
Gülay Gökdemir
Demet Çoşkun
Nursen Keleş
Hasan Şamil Akgün

ÇALIŞMA ALANI:

Kliniğimize ait Dışkapı Merkezde 3 poliklinik mevcuttur. Ayrıca Mevki Semt Polikliniğinde 5, Hasköy Semt Polikliniğinde 2, Şentepe Semt Polikliniğinde 1 tane olmak üzere toplam 11 poliklinik hizmeti verilmektedir. İç Hastalıkları Kliniğine ait toplam 28 yataklı servisimiz mevcuttur.

KLİNİK İŞ AKIŞ SÜRESİ:

İç Hastalıkları uzmanlık alanı diğer uzmanlık alanlarından farklı olarak; multisistem sorunlu, kronik hastalığı olan erişkin ve geriatrik hastaların, ayaktan ve /veya yatarak tanı ve tedavisinin ve izleminin gerçekleştirildiği, tıbbın en geniş alanını oluşturmaktadır. Ülkemizde sağlık hizmetlerinin büyük kısmı İç Hastalıkları uzmanlarınca yürütülmektedir. Yaşam süresinin giderek uzadığı, bu nedenle geriatrik nüfusun giderek arttığı günümüzde ve gelecekte, İç Hastalıkları uzmanlarının görev ve sorumlulukları da giderek artmaktadır. Kendi kliniğimizde de amacımız güncel bilimsel veriler ışığında en üst düzeyde hasta bakımı sağlamak, üstün nitelikli hekimler yetiştirmektir.

Klinik iş akışımızda poliklinikler 08:00′ da açılmaktadır.  Poliklinik hizmetleri 08:00-17:00 saatleri arasında yapılır. Başvuran hastaların muayenesi uzman doktor tarafından yapılır. Uzman doktor tarafından istenen tetkikler değerlendirilip hastaya sonuçlara göre yatış, konsültasyon veya ev tedavisi önerilir. Tüm semt polikliniklerimizde uzman hekimler çalışmaktadır. Ayrıca Dışkapı merkez polikliniğinde uzman hekimle birlikte bir asistan doktor görev almaktadır.

Yatış verilen hastanın yatışı yapılarak servise gönderilir. Burada servis sekreteri tarafından dosya düzenlenerek hastayı takip edecek asistan doktora verilir. Asistan doktor hastayı hazırlar, hastalığı hakkında bilgilendirir, onam formlarını aldıktan sonra klinik uzmanına haber verir. Hasta uzman tarafından muayene edilerek takip ve tedavisi düzenlenir. Hastanın doktor tarafından tedavisi düzenlenir ve hemşireler tarafınca yürütülür. Hemşire ön değerlendirme formu doldurulur dosyası düzenlenir. Doktorun istediği tetkikler bilgisayardan doktor tarafından istenir.  Tetkikler hemşire tarafından alınır ve ilgili laboratuvara gönderilir. Uygulanacak ilaçlar doktor tarafından bilgisayardan istenir. İlaçlar hemşire tarafından eczaneden alınır ve uygulanır.

Klinikte görevli personelin mesaisi 08.00 de başlar. Her asistan doktor her sabah kendi hastasını vizit öncesi muayene eder, değerlendirir; ardından kıdemli asistana danışır. Saat 09.30 da servis sorumlu uzmanı ile birlikte servis viziti yapılır. Vizit sonrası her hastanın belirlenen istemleri ve tetkikleri sorumlu asistanı tarafından takip edilir.

Acil servis hastalarına bakan ayrı bir kıdemli dahiliye asistanı ve bu asistanın gereğinde danışabileceği ayrı bir dahiliye uzmanı mevcuttur. Acilden istenen konsultasyonlara kıdemli asistan ve uzman doktor birlikte bakarlar; takip ve tedavisini birlikte düzenlerler.

Öğleden sonra yeni yatan hasta ve sabah vizitte konuşulan hasta işlemleri yapılır. Hastaların takibi ve tedavisi ile ilgili literatür çalışmalarına ağırlık verilir Her gün saat 16:00da servis sorumlu uzmanı ve asistanlarca akşam viziti yapılır. Gün içerisinde yapılan işler değerlendirilir ve nöbetçiye hastalar devredilir. Mesai saatleri dışında yatan hasta ve acilden başvuran hastalardan nöbetçi klinik asistanı ve icapçı uzman sorumludur.

Klinik Olarak Benzer ya da Başka Kliniklere Örnek Teşkil Edecek Uygulama ve Çalışmaları

Konsültasyon hizmetleri aynı gün içinde ve uzman hekimlerce sağlanmaktadır


AKADEMİK ÇALIŞMA VE PROJELERİNİZ:

1- Yıldız M, Ciğeroğlu O, Timuralp B: Sigara içen asemptomatik erkeklerde

koroner skleroz riskini değerlendirmek için yeni bir metod. Anadolu

Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3: 217-230, 1981.

2- Yıldız M, Gezer S, Erenoğlu E: Kronik karaciğer hastalıklarında koagülasyon

bozuklukları. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8: 201-210, 1986.

3- Yıldız M, Gezer S, Erenoğlu E: Akut ve kronik alkolizmin hematolojik etkileri.

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8: 289-294, 1986.

4- Yıldız M, Erenoğlu E: Ciddi ve ıhrnh hipertansiyonun Guanfacine ile tedavisİ.

Turkish Journal of Research in Medical Sciences, 5: 305-309, 1987.

5- Erenoğlu E, Gezer S, Yıldız M, Eren Z: Alkolik karaciğer hastalığı ve HEV

infeksiyonu. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(1): 201-210, 1987.

6- Yıldız M, Topbaş S, Tan E, Erenoglu E: Diabetik retinopati tanisinda turnike testinin

degeri. Anadolu Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi, 9(1): 289-293, 1987.

7- Çolak H, Yıldız M: Ranitidine kullanan hastalarda mide suyunun mikroflorası.

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(1): 59-63, 1987.

8- Yıldız M, Erenoğlu E, Ulusu N: Hipertiroidi ve Sarılık.Anadolu Üniversitesi

Tıp Fakültesi Dergisi, 369-374, 1987.

9- Topbaş S, Yıldız M, Yıldırım, Usluer G, Şen H, Yurdakul S: Gözyaşında HBs antijen

araştirmasi. The quarterly journal of Turkish Opthalmologic Society, 18(2):209-211, 1988.

10- YıldıZ M, Akgün Y, Erenoğlu E: Kazanılmış İmmun Yetmezlik Sendrom la

(AIDS) ilgili vaka sunumu. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(1): 323-322,

1988.

11- Yıldız M, Ahipaşaoglu Y, Erenoglu E: KJinigimizde yapilan üst gastrointestinal sistem

endoskopik bulgulari. Anadolu Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi, 10(1): 227-233,

1988.

12- Yıldız M, Erenoğlu E: Diffuz parankimal karaciğer hastalığı olan hastalarda

ultrasonografinin önemi. Turkish Journal of Research in Medical Sciences, 6

(5): 342-347, 1988.

13- Efe B, Yaşar B, Paşaoglu E, Paşaoglu Ö, Yıldız M, Erenoğlu E: Adrenal korteks

kanseri ile ilgili bir vaka sunumu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 20(1): 89-95,

1989.

14- Yıldız M, Bilgiç O, Gülbahar K, Demir I, Üstünel Z, Erenoğlu E: Kronik

karaciğer hastalığı olan hastalarda serum bakır düzeyi. Anadolu Üniversitesi

Tıp Fakültesi Dergisi, 11(2): 103-107, 1989.

15- Yıldız M, Bilgiç O, Gülbahar K, Demir I, Baysal ç, Erenoğlu E: Kronik karaciğer

hastalığı olan hastalarda serum magnezyum düzeyi. Anadolu Üniversitesi Tıp

Fakültesi Dergisi, 11(2): 177-181, 1989.

16- Yıldız M, Yüzügüllü S, Gökçe K, Gözle E, Ziylan Z, Erenoğlu E: Hepatoselüler sistem

tümörlerinde ultrasonografinin önemi. Anadolu Üniversitesi Tıp

Fakültesi Dergisi, 11(1): 155-161, 1989.

17- Yıldız M, Yüzügüllü S, Kiper H, Ziylan Z, Erenoğlu E: Safra yoluna rüptüre olup

kolestatik sanlığa neden olan karaciğer kist hidatik ile ilgili bir vaka sunumu.

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1): 271-275, 1989.

18- Yıldız M, Yüzügüllü S, Kişioglu Y, Ziylan Z, Erenoğlu E: Polikistik karaciğer  hastalığı

ile birlikte konjenital hepatik fibrozis ile ilgili bir vaka sunumu. Anadolu Üniversitesi Tıp

Fakültesi Dergisi, 11(1): 277-281, 1989.

19- Yüzügüllü S, Yıldız M, Efe B, Gözle E, Ziylan Z, Erenoğlu E: Tiroid bezi

hastalıklarında ultrasonografinin önemi. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dergisi, 11(1):169-175, 1989. (1. Türk Ultrasonografi Kongresinde sunuldu. 30

Kasım-2 Aralık, 1987, İzmir)

20- Sarıçam T, Yıldız M, Ahıpaşaoğlu Y, Erenoğlu E: Kronik karaciğer

hastalıklarında hepatit B serolojik bulguları. Anadolu Tıp Dergisi, 12(2);99­

104,1990.

21- Yıldız M, Sarıçam T, Gülbahar K, Yüzügü1lü S, Sunal E, Çolak H, Paşaoğlu E,

Erenoğlu E: Saffa taşlarinin biyokimyasal analizi ve serum totallipid, kolesterol

seviyeleri ve lipid elektroforezi ile karşilaştirilmasi. Anadolu Tip Dergisi 12(2): 105­

111,1990.

22- Eren Z, Yıldız M, Erenoğlu E, Baysal ç: Metabolik alkaloz ve diya1iz.

Anadolu Tıp Dergisi 12(2):113-117,1990.

23- Yıldız M, Eren Z, Paşaoğlu Ö, Gezer S, Erenoğlu E: Kolestaz ve asit ile birlikte AL

tip karaciğer amiloidoz ile ilgili vaka sunumu Anadolu Tip Dergisi, 12(2): 133­

140,1990.

24-Eren Z, Yıldız M, Tel N, Öner U, Kıraç S, Metintaş S, Erenoğlu E:Nefrotik

sendrom ve karaciğer The Journal of Dialysis,Transplantasyon and Bum.

5:26-30,1990.

25- Yıldız M,Eren Z, Koçoğlu T, Erden M, Sarıçam T, Harmaneı A,Erenoğlu E:

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda mide suyunun analizi Anadolu Tıp

Dergisi 13(1):143-148,1991

26- Eren Z, Yıldız M, Gülbahar K, Akalın A, Metintaş S, Erenoğlu E: Enalapril ve

kronik böbrek yetmezliği The Journal of Dialysis,Transplantasyon and Burn,

6(1):28-30,1991.

27- Yıldız M, Sarıçam T, Balipaşa K,Baysal ç, Erenoğlu E: Gastrointestinal kanamalı

hastaların değerlendirilmesi. Anadolu Tip Dergisi ,13(2):57-63,1992.

28- Yıldız M, Sarıçam T, Balipaşa K, Erenoğlu E: Kronik karaciğer hastalığı olan

hastalarda alfafetoprotein düzeyleri ve HbsAg ile ilişkisi Anadolu Tıp

Dergisi ,13(2):65-70,1992.

29- Çağlar B, Yıldız Mı Sarıçam T, Kişioğlu Y, Erenoğlu E: Karaciğer sirozlu

hastalarda fazla miktarda para sentez ve serum aldosteron düzeyi ile ilişkisi.

Gastroenteroloji, 3(1):27-30,1992.

30- Eren Z, Yıldız M. Efe B, Öner Ü, Işıksoy S, Özdemir G, Akalın A, Erenoğlu E:

Glomerulonefrit1i iki vakada siklofosfomid tedavisi. J.Health SCİ,13-19,1992.

31- Yıldız M, Eren Z, Sarıçam T, Balipaşa K, Erenoğlu E, Öner Ü, Tel N: Kronik

böbrek yebl1ezlikli hastalarda karaciğer histopatolojisi ve serum transaminaz

düzeyleri. The Turkish Journal of Dialysis and Transplantation ,2:101­

107,1992.

32- Ilıman N, Yıldız M, Yetkin İ, Yalın S, Öztaş M, Sayar C, Köse K: Diabetes

Mellitusta anti HCV prevelansı. Optimal Tıp Dergisi, 9(4):127-128,1996.

33- Tülek N, Karabuğa Sağlam S, Sağlam M, Türkyılmaz R, Yıldız M,: kronik

hepatit B de solubl interlökin-2 reseptörleri ve interlökin-10 seviyeleri. Hepato­

Gastroenterology 2000;47:828-831

34- Yılmaz H, Ceran F, Ilıman N, Özatlı D, Boydak A, Tuncer A,Yıldız M: Tip 1

ve Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda mide boşalma zamanı. Klinik Bilimler ve Doktor

Dergisi,(cilt 8,sayı 6,2002)(691-694)

35- Yıldız M, Budak M, Ilıman N, Aydın Y, Ateş Y: Hipertansiyon hastalarında

ürik asit mikroalbuminüri arasındaki ilişki. Dirim Aylık Tıp Dergisi, (Mayıs­

Haziran 2002)(14-17)

36- Yıldız M, Aydın Y, llıman N, Ateş Y, Ceran F, Şaşak G: Tekrarlayan halatone

anestezisi sonrasında gelişen karaciğer sirozu tablosu. Akademik

GastIöenteroloji Dergisi, (cilt 1,sayı2,Ekim 2002)(112-115)

37- Ceran F, Yılmaz H, Aydın Y, Ateş Y, Yıldız M: Romatoid artritde kardiyak

bulgular İçhastalıkları progres dergisi, (cilt 3, sayı LO, ekim 2002)(312-315)

38- Budak M, Yıldız M, ılıman N, Aydın Y: Miyokard infarktüsü geçiren Tip 2

diyabetli hastalarda kalp hızı değişkenliği ölçümleri. Kardiyoloji Aylık

Bilimsel Dergiler grubu,(dlt 9, sayı 4, 2002)(272-276)

39- Yılmaz H, Ceran F, Yıldız M: Multipl myeloma ve hipertiroidi olgusu. Dirim Tıp

Dergisi(Yıl 78 sayı 1 Ocak-Şubat 2003 sayfa 51-53)

40- Ceran A, Yılmaz H, Ceran F, Gülpınar M, Boydak A, llıman N ,Yıldız M:

Hipertansif aile öyküsü olan genç erişkinlerde kan lipidlerinin kardiyak yapı ve

fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve önemi. Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi 2003; 9

(2) :124-128.

41- Aydın Y, Aydın LY, Ceran F, Ateş Y, Yıldız M: Helikobakter pilori enfeksiyonu.

Progress Aylık Tıp Dergisi Mart 2003 ; 4(3):123-127

42- Aydın Y.,Özçakar L.,Yıldız M, Akıncı A:Romatoid artrit ve ü1seratifkolit. Rheumatology

International Clinical and Experimental İnvestigations.Rheumatol.Int.(2003) 23:47-48

DOI 10.1007/s00296-002-0264-1

43- Yılmaz H, Yıldız M, Hekimoğlu B, Ömeroğlu E, Ceran F, Boydak A, ılıman N, İnam

C: Postmenopozal Tip II diabetik, hiperlipidemik olgularda HMG-CoA redüktaz

inhibitörlerinin lomber vertebra kemik mineral dansitesi üzerine etkileri. Klinik

Bilimler ve Doktor Dergisi (yayında)

44- Küçükyılmaz H, Tütüncü Y,  Yıldız M, Akbal E, Serkant U, Ilıman N:

Hipotiroidi ve Hipertiroidi ile Pulmoner Hipertansiyon

Arasındaki ilişkinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası

2005;58:3033

45- Çoban M, Küçükyılmaz H, Yıldız M, Akbal E, Gültelin İ, Sarıbacak E. : Sol Dal Bloku

Bulunan İskemik ve İskemik olmayan Dilate Kardiyomyopatili Hastaların Ayrımında

Elektrokardiyografınin Değeri. MN Kardiyoloji 1214-2005;268-273

46- Çalık Y, Küçükyılmaz H, Yıldız M, İskender DK, Sarıbacak E: Kalp Yetmezlikli

hastalarda tedaviye yanıtın belirlenmesinde C-reaktif proteinin önemi. MN Kardiyoloji

1214-2005;235-238

47-Yılmaz H, Özatlı D, Şaşak G, Boydak A, Çavdar P, Yıldız M :Herediter Hemorajik

Telenjektazi’de Traneksamik Asit ile Epistaksis Tedavisi. DİRİM Dergisi yıl:80 sayı:2

2005,sayfa 84-88

48-Yıldız M,Durdu Ö,Kayhan S,Küçükyılmaz H,Boydak A;Statin Kullanımına Bağlı Toksik Miyopati:Olgu Sunumu.8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,13-17 Eylül 2006,Antalya

49-Yıldız M,Duman G,Yiğit Atasoy H,Küçükyılmaz H,Tütüncü Y;Obez Hastalarda Ürik Asit ile Aterosklerotik Parametreler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.(Sözlü Sunum) 8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,13-17 Eylül 2006,Antalya

50-Yıldız M,Duman G,Yiğit Atasoy H,Ilıman N,Küçükyılmaz H;Obez Hastalarda MPV ile Aterosklerotik Parametreler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,13-17 Eylül 2006,Antalya

51-Yıldız M,Yiğit Atasoy H,Küçükyılmaz H,Kayhan S,Tuncer A;Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Tiroid Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi. 8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,13-17 Eylül 2006,Antalya

52-Yıldız M,Demiral M,Çakır Ö,Tütüncü Y,Küçükyılmaz H,Ilıman N ;Hipokalemik Periyodik paralizi Semptomları ile Başvuran Sjögren Sendromlu Hasta. 8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,13-17 Eylül 2006,Antalya ( Sözlü Sunum )

53-Yıldız M,Duman G,Tütüncü Y,Kayhan S,Ilıman N;Tirotoksikoza Bağlı Koma Olgusu. 8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,13-17 Eylül 2006,Antalya

54-Yıldız M,Demiral M,Tütüncü Y,Küçükyılmaz H,Ilıman N,Umay N,Boydak A;Yeni Tanı Konulan Hipertiroidili Hastalarda Tedavide ve Semptomların Kontrolünde ‘Karvedilol’ Kullanımı ve ‘Propranolol’ ile Karşılaştırılması.   8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,13-17 Eylül 2006,Antalya

55-Yıldız M,Yiğit Atasoy H,Küçükyılmaz H,Durdu Ö. Relationship Between Body Mass Index and Blood Pressure in Elderly Hypertensive Patients. 28th World Congress of Internal Medicine,10-13 November 2006,Taipei, Taiwan.

56-Yıldız M,Çakır Ö,Küçükyılmaz H,Ilıman N. Kıkuchı Disease:A Case Study Report and Review of Current Cases in Turkey. 28th World Congress of Internal Medicine,10-13 November 2006,Taipei, Taiwan

57-Yıldız M,Çakır Ö,Ilıman N: A Comparison of three diabetic foot ulcer classification systems- theWagner, the University of Texas and the Hospital of St. Micheal  wound classification systems. 6th Congress European Federation of Internal Medicine, 13th National Congress of Internal Medicine,23-26 May 2007 , Lisbon, Portugal.

58-Yıldız M, Çakır Ö, Küçükyılmaz H, Duman G: Risk Factors for Primary Amputation in Diabetic Patients. 6th Congress European Federation of Internal Medicine, 13th National Congress of Internal Medicine,23-26  May 2007 , Lisbon, Portugal.

59-Yıldız M,Duman G,Durdu Ö,Küçükyılmaz H,Yiğit Atasoy H,Çakır Ö:The relationship between üric acid and carotid intima thickness in obese women. 6th Congress European Federation of Internal Medicine, 13th National Congress of Internal Medicine,23-26  May 2007, Lisbon, Portugal.

60-Yıldız M,Duman G,Durdu Ö,Ilıman N,Umay N:Relationship between 24 hours blood pressure monitarisation and diabetic nephropathy. 6th Congress European Federation of Internal Medicine, 13th National Congress of Internal Medicine,23-26  May 2007, Lisbon, Portugal.

61- Yıldız M,Umay N,Demiral M,Küçükyılmaz H,Ilıman N: Atorvastatin kullanan bir hastada akut böbrek yetmezliği gelişimi. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Antalya, Türkiye.

62-Yıldız  M,Umay N,Kayhan S,Ilıman N: Makroprolaktinemili Hasta: Olgu sunumu. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Antalya, Türkiye.

63- Yıldız M, Durdu Ö,Kayhan S,Atasoy Yiğit H,Ilıman N: Metabolik sendromda insülin düzeyleri ile ambulatuar kan basıncı takibi arasındaki ilişki. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Antalya, Türkiye.

64-Yıldız M, Çakır Özer Ö,Ilıman N,Demiral M,Umay N: Diyabetik ayak yarası olan hastalarda amputasyon olması ile arteriel stenoz arasındaki ilişki. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Antalya, Türkiye.

65-  Yıldız M,Özer Çakır Ö,Demiral M,Ilıman N,Umay N,Baz A,Kayhan S: Akut karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle oluşan sessiz myokard infarktüsü.  9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Antalya, Türkiye.

66- Yıldız M,Umay N,Durdu Ö,Tuncer A,Ilıman N: Ülseratif kolit ve çöliak hastalığı olan bir olguda Budd-Chiari sendromu. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Antalya, Türkiye.

KLİNİK OLARAK BENZER YADA BAŞKA KLİNİKLERE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK UYGULAMA VE ÇALIŞMALARI

Konsültasyon hizmetleri aynı gün içinde ve uzman hekimlerce sağlanmaktadır

Tüm semt polikliniklerimizde uzman hekimler çalışmakta; hastanede yatan hasta konsültasyonları için ayrı bir dahiliye uzmanı görev yapmaktadır.

Günlük ortalama poliklinik ve yatan hasta sayısı bakımından hastane ortalamasının çok üzerinde çalışılmaktadır.

Tedavi ve takibinde multidisipliner yaklaşım gerektiren hastalar, iç hastalıklarını oluşturan diğer birimlerle iş birliği içinde izlenebilmektedir.