T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2020 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değişikliği (Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personel) Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2020

2020 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değişikliği (Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personel)


Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin 2020 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değişikliği Dönemi hakkında Isparta İl Sağlık Müdürlüğünden alınan 09/06/2020 tarih ve 2443 sayılı yazısı yazımız ekinde gönderilmiş olup; bu kapsamda yer alan tüm personele duyurulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz/ rica ederim.


Ufuk ESKİER
Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı V


"Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergenin 7. maddesi doğrultusunda, 657 sayılı sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin A bendine" göre istihdam edilen İl Sağlık Müdürlükleri ve Bağlı Birimlerinde görev yapan personelin 2020 yılı Haziran-Temmuz dönemi iller arası yer değişikliğine dair ilan metni ile İlimize ait münhal kadrolar yazımız ekinde gönderilmiş olup, Müdürlüğümüz www.ispartasm.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir
Paylaş