T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Covıd-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2020

Covıd-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler


  Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının '' COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler '' konulu ilgi yazısı ektedir.
  Gerekli    işlemlerin Bakanlığımız talimatları   doğrultusunda yerine getirilerek konunun tüm özel/kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına/personellere duyurularak uygulama konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda;

  Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
                               
                                                                                               
  Prof.Dr. Mehmet  GÜLÜM
        İl  Sağlık Müdürü 


Paylaş