T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

COVİD-19 İdari İzin Değerlendirme Komisyonu Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2020

COVİD-19 İdari İzin Değerlendirme Komisyonu


İlgi: 02.06.20020 tarih 604378742-929-1483 sayılıYönetim Hizmetleri Genel Müdülüğünün yazısı. İlgi tarih ve sayılı yazı doğrultusunda; kanser hastalığı bulunan ve organ nakli olan çalışanlarımızın, idari izinli sayılıp sayılamayacaklarını, Başhekimliğimiz adına değerlendirmek üzere aşağıda isimleri geçen klinik hekimlerimizin görevlendirilmesi uygun görülmüştür. Bu hastalardan komisyon tarafından idari izinli sayılmayacaklar ile bu hastalıklar dışında kalan ve riskli hastalıklara sahip çalışanlarımızın ise hastalık durumları dikkate alınarak Bakanlığımızın ilgili rehberleri, Enfeksiyon Kontrol Komitemiz Kararları ve ilgili dokümanları çerçevesinde hizmet vermesi, ilgili yöneticilerimiz, klinik/branş ve birim sorumlularımız tarafından sağlanacaktır. Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.
Prof .Dr. Selim Selçuk ÇOMOĞLU
Başhekim
Komisyonun gerekli görmesi ve davet etmesi durumunda diğer ilgili klinik/branş sorumlusu veya sorumlunun uygun göreceği uzman hekim komisyonun üyesi olarak görev yapacaktır.
Paylaş