T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hasta Ziyaretleri Hakkında Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2020

Hasta Ziyaretleri Hakkında


Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronavirüs Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın ülkemize gelişi önemli ölçüde engellenebilmiştir. Yurt genelinde de alınan sıkı tedbirlere ek olarak temasın azaltılmasına yönelik;

1- Hastanede yapılan hasta ziyaretlerinin mart-nisan ayı boyunca mesai saatleri içerisinde yapılmaması,
2- Mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmesi,
3- Yoğun bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretlerinin yasaklanması,
4- Hasta refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanması,
Yukarıdaki önerilerin ilinizde bulunan tüm sağlık kuruluşlarınca uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Genel Müdür
Paylaş