T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayı Pratik Eğitim Programı Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2020

Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayı Pratik Eğitim ProgramıTürkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü  tarafından 16 – 19 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adaylarına yönelik eğitim programı ve  eğitimci sayısını gösterir tablo yazımız ekinde gönderilmektedir. Ekte kayıtlı yazıda talep edilen hususların gerçekleştirilmesi konusunda;
 Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Doç. Dr. Ramazan KOCAASLAN
Sağlık Hizmetleri BaşkanıEk: 
1- Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayı Pratik Eğitim Programı
2- Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayı ve Eğitimci Sayısını Gösterir Liste
 
Paylaş