T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Korneal Topografi Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2019

Korneal Topografi


Korneal topografi, temelde, kornea dokusunun geometrik özelliklerini araştırmak için kullanılır. Korneanın şekli, ön arka yüzey eğrilikleri,  wavefront analizi, kornea cerrahileri önce ve sonrası değerlendirmeleri, keratokonus takibi yapılır. Son gelişmeler eşliğinde topografi cihazlarına eklenen programlar sayesinde göz yaşı analizleri, meibomian bezlerinin incelenmesi, iridokorneal açı hesaplaması, düzeltilmiş göz içi basıncı hesaplaması, pupillografi, lens dansite hesaplamaları da yapılabilmektedir.

Göz kliniğinde, Sirius topografi  (Sirius; Costruzione Strumenti Oftalmici [CSO], Florence, Italy) kullanılmaktadır. Topografik incelemede hastadan bir kaç saniye sabit bakması istenmekted, damla kullanımı veya kontakt olmamaktadır. Korneal topografi haritaları dışında, non-invazif göz yaşı kırılma zamanı, meibografi, pupillografi ve dansitometri yapılabilmektedir. 

Paylaş