T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

BAŞHEKİM Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2019

BAŞHEKİM
Prof.Dr. Selim Selçuk ÇOMOĞLU
Başhekim

 

 


ÖZGEÇMİŞ

08.08.1967’de Konya Beyşehir’de doğdu. Malatya Darende nüfusuna kayıtlıdır. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1996 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ihtisasını tamamlayarak nöroloji uzmanı oldu. 2004 yılında nöroloji doçenti ve 2011 yılında nöroloji profesörü ünvanını aldı. 2005 yılından itibaren Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde önce nöroloji kliniği şefi ve daha sonra da idari ve eğitim sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Bu dönem içerisinde 2010 yılından bu yana aralıksız ve halen devam etmekte olan Bilimsel Yayınları Destekleme Komisyonu’nda başkanlık, Hastane Yoğun Bakımlar Ünitesi’nde başkanlık ve üyelik, Organ Transplantasyonu ve Beyin Ölümü Komitesi’nde başkanlık görevlerini yürütmektedir. Hastane Konsültasyon Komitesi başkanlığı yanı sıra değişik dönemlerde ölüm oruçları ve açlık grevi sorunları ile ilgili Sağlık Bakanlığı biriminde bilimsel komitede yer almıştır. Farklı zamanlarda ülke genelinde kas hastalıkları merkezi oluşturma ve evde bakım hizmetleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı komisyonlarında görev yapmıştır. Çalıştığı hastanede alanında özelleşmiş bir ekiple birlikte Parkinson Hastalığı ve Hareket Hastalıkları Merkezi’ni kurmuştur. Dünyada yeni bir tedavi alanı olarak yer alan ve Türkiye’de çok az sayıda merkezde yapılabilen derin beyin stimülasyonu uygulamalarını 2010 yılından itibaren başarıyla sürdürmektedir. Birim sorumlusu olduğu Parkinson Hastalığı ve Hareket Hastalıkları Merkezi, Türkiye’de diğer Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve üniversiteler içerisinde en kapsamlı ve en fazla hastanın takip edildiği bir ünite olarak hizmet vermektedir. Çok sayıda asistan tez yürütücülüğü, yerli ve yabancı bilimsel yayını ile kitap bölümü bulunmaktadır. Ayrıca alanı ile ilgili çeşitli bilimsel derneklerde üyeliği vardır. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır. KPDS B (80 puan) düzeyinde İngilizce bilmektedir.

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans/Y.Lisans (Tezsiz)

Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1991

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Nöroloji

SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1996


Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen Doktor

SB Eskişehir Devlet Hastanesi

1991-1992

Asistan Doktor

SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

1991-1995

Uzman Doktor

SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

1996-2004

Doçent Doktor

SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

2004-2005

Klinik Şefi

SB Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

2005-2011

Profesör

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

2011-2016

Klinik İdari ve Eğitim Sorumlusu

SB Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

2016-2017

Profesör

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

2017


Yürütmüş olduğu diğer görevler:

SB Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilimsel Çalışmaları Destekleme Komisyonu Başkanlığı, 2009-2017.

SB Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Ölümü ve Organ Nakil Koordinatörlüğü Başkanlığı, 2009-2015.

SB Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakımlar Sorumlusu, 2012-2014.

SB Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konsultasyon Komisyonu Başkanı, 2010-2011.

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 45 adet, ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 53 adet makalesi; uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 24 adet, ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 72 adet bildirisi bulunmaktadır.


Hastanemizin Daha Önceki Yönetici ve Başhekimleri İçin TıklayınızPaylaş