T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Evde Sağlık Hizmetleri Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2019

Evde Sağlık Hizmetleri


Hastanemiz Evde Sağlık Hizmetleri birimi Altındağ ilçesinde ikamet eden ve talepte bulunan hastalara hizmet götürmektedir. Birim, Ankara İl sağlık müdürlüğü Evde Sağlık Koordinasyon Birimine bağlı olarak hastanemiz bünyesinde Ağustos 2011 yılından beri hizmet vermekte olup, Ekim 2012 tarihinden itibaren bu hizmetler Aile Hekimliği Kliniği sorumluluğuna verilmiştir. 2011 yılından başlayarak Şubat 2019 tarihine kadar birime kayıtlı olup takip edilmiş hasta sayısı 4986’dır. Ocak 2019’da 556 hasta Pursaklar Devlet Hastanesi’ne devredildikten sonra hayatta olan ve aktif takip edilen hasta sayısı 1764’e ulaşmıştır.

     Evde sağlık hizmetlerinin amacı; Engeli, kronik hastalığı ya da yaşlılık nedeniyle hayatını sürdürmek için başka bir kişiden yardım almak zorunda olan olan kişilerin gerektiğinde muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlamak, sağlıkla ilgili eğitimlerinin verilmesi, bakımverenlerle birlikte sosyal ve psikolojik destek hizmetleri sağlamak, tanı koymaktan ziyade tanısı bilinen hastaların tedavisinin uygulaması veya takip etmektir.

   Evde sağlık hizmetlerinden yararlanmak için iletişim;   ihtiyacı olan birey veya yakınlarının, Evde Sağlık Hizmetleri  İletişim 444 3 833 numaralı telefona başvurması gerekmektedir. Koordinasyon merkezi, hastanın ikamet adresine göre hastayı ilgili bölgedeki hastane birimine bildirir. Hastalara başvuru yoğunluğuna göre 1-5 gün içerisinde ziyaret gerçekleştirilir. Hastalar ziyaretten 1 gün önce ve ziyaret gününde birim sekreteri tarafından telefonla bilgilendirilir.

    Evde Sağlık Hizmetleri Birimi işleyişi; Birim, hafta içi mesai saatinde, sabah ve öğleden sonra 2 ekiple ve 2 araçla hizmet vermektedir.  Ekipler 1 doktor, 1 hemşire ve 1 şöforden oluşmaktadır  Günlük ortalama 15-20 hasta evinde ziyaret edilmektedir. Hastaların genel muayene, kronik hastalık ilaç raporu yenileme, hasta alt bezi raporu, destek beslenme ürünü raporu, kan tetkikleri, kas içi/cilaltı enjeksiyonla ilaç tedavisi, sonda takılması, pansuman, havalı yatak, tıbbi cihaz ve demirbaş malzeme temini (tekerlekli sandalye gibi), fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, coumadin kullanan hastaların INR takibi, PEG bakımı öğretilmesi, bakımı sağlanmayan hastaların Sosyal Hizmetler birimine yönlendirilmesi gibi hizmetler verilmektedir.

Birim 1 ekiple, Ankara genelinde, ayda 2 ya da 3 adet, 24 saat hizmet vermek üzere nöbet usulü hizmet vermektedir.

   İrtibat; Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Telefon numarası: 444 38 33

Mevkii Polikliniği Evde Sağlık Hizmetleri Birimi dahili telefon numarası: 0312 326 00 10/1170  

                 Takipli hastalar için birimin direkt telefon numarası:0312 321 99 86

Evde Sağlık Hizmetleri Ekibi 1 uzman doktor, 2 asistan doktor (aylık rotasyonla değişen), 2 hemşire, 2 ebe, 1 sağlık memuru, 2 sekreter, 2 şöforden oluşmaktadır. Birim 2 araçla hizmet vermektedir.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Ekibi:

Aile Hekimliği Kliniği Başasistanı Uzm.Dr.Özlem SUVAK (Birim Sorumlu Hekimi)

Hemşire Nadire GÜÇLÜ (Birim Sorumlu Hemşiresi)

Hemşire Sıdıka ÇİFCİ

Ebe Ferya ALTUNBULAK

Ebe Emine YÜCE

Sağlık Memuru Yücel YÜKSEL

Sekreter İnci GÜNGÖR

Bilgi İşlem Personeli Yasemin GÖKTAŞ

Şoför Menderes CEYLAN

Şoför Halim ŞAHİN

Mobil Palyatif Evde Sağlık Birimi Ekibi:

Evde Sağlık Hizmetleri birimi alt birimi olarak tüm Ankara genelinde ventilatöre bağımlı hastalara hizmet veren 1 pratisyen doktor,1 hemşire, 1 sekreter ve 1 şöforden oluşan Mobil Palyatif Evde Sağlık birimi bulunmaktadır. Birim 1 araçla hizmet vermektedir. Şubat 2019’da aktif takip edilen hasta sayısı 158’dir.

Telefon numarası: 0312 326 00 10/1052

 Ekip üyeleri:

Dr.Sebahat ÜSTÜNDAĞ

Hemşire Ayfer UZ

Sekreter Gülsün TÖNGEMEN

Şoför Erdoğan EREN
Paylaş