تدريب التمريض

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİMLERİ
Hastanemiz Hemşirelik Hizmetleri eğitim planları; Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneler Kurumu,  Genel Sekreterlik, Hastanemiz Üst Yönetim talimatı ve birimlerden gelen eğitim talepleri ile oluşturulmaktadır.
Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Biriminin Amacı:
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı çalışan sağlık personelinin hizmet kalitesini artırmak amacıyla ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda eğitimler planlamak, koordine etmek, kayıtların tutulması ve raporlanmasını sağlamaktır.
Hedef Grubu:
Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, ATT, Anestezi, Radyoloji, Çevre Sağlığı, Diş, Laboratuvar, Sağlık Teknisyeni, Ameliyathane, Diş Protez, Diyaliz, Eczane, Elektronörofizyoloji, Fizik Tedavi, Fizyoterapi, İş ve Uğraşı, Odyometri, Patalojik Anotomi, Protez/Ortez, Radyoterapi, Laborant, Tıbbi Sekreter, Perfüzyonist olmak üzere yaklaşık 1150 sağlık personeline eğitimler gerçekleştirilmektedir.
Eğitim Yöntem ve Materyalleri
Sunum (Anlatma), Soru-Cevap, Grup Tartışması, Gösterim Yöntemleri, Uygulama (Beceri) Eğitimi,  Bilgisayar, Veri Gösterici, Yazı Tahtası, Kâğıdı ve Kalemleri, Eğitim Maketleri ve Eğitim İçin Gerekli Materyaller kullanılmaktadır.
Hastanemiz Eğitim Hemşireliği Tarihçesi
1995 yılında Hastanemiz Başhemşireliği bünyesinde “hemşire ve hasta bakım personellerine” yönelik eğitim vermek üzere bir hemşirenin görevlendirilmesiyle kurulmuştur. 2001 yılında Sağlık Bakanlığının ‘Hizmet İçi Eğitim Genelgesi’ yayınlanmasıyla, tüm yataklı tedavi kurumlarında çalışan hemşire, ebe ve sağlık memurlarının gelişimini sağlamak, hizmette verimliliklerini ve motivasyonlarını artırmak üzere kurulması istenen hizmet içi eğitim hemşireliği kurumsallaştırılmıştır.
2005 yılında hastanemizin Sağlık Bakanlığına devri ile eğitim hemşireliği birimi hizmet kalite standartları doğrultusunda çalışmalarına devam etmiştir. 2012 yılında”663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ile hedef grubu genişlemiş olan birim profesyonelleşerek diğer kurumlara model olmayı hedeflemiş olarak hizmetlerine devam etmektedir.
  PLANLI EĞİTİMLER
  
Hastanemiz Bakım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı gruba verilmek üzere yıllık olarak planlanan ve üst yönetimce onaylanan eğitimler bu kapsamda yer almaktadır. Eğitim planı, eğitim yılı başında açılış toplantısı ile hastane yönetimine ve hedef gruba sunulur. Yıllık eğitim planı; birim sorumlularına hedef grubun eğitime katılımını sağlamaları amacıyla üst yazı ile teslim edilir ve web sayfamızda yayınlanır.

2019 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ YILLIK EĞİTİM PLANI İÇİN TIKLAYINIZ...PLAN DIŞI EĞİTİMLER

  Yıl içinde ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarına göre plan dışı eğitimler düzenlenmektedir. Plan dışı eğitimler yıllık eğitim planına eklenerek üç aylık raporlar halinde Genel Sekreterliğe bildirilir.


ORYANTASYON EĞİTİMLERİ

  Oryantasyon eğitimleri kurumumuza yeni başlayan hemşire, ebe, sağlık memurları ve sağlık teknisyeni/teknikerinin iş yerine uyumunu sağlamak, motivasyonunu ve verimliliğini arttırmak amacıyla; kurumun yönetsel ve fiziki yapısı, çalışma düzeni, işyeri kuralları ve prosedürleri hakkında bilgi verilmesidir. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı çalışan tüm sağlık personelinin “Oryantasyon Eğitimleri “ eğitim hemşireliği ve birim sorumlularınca gerçekleştirilmektedir. Hastanemize görevlendirilen sağlık personeli ilk iş gününde eğitim hemşireliğine davet edilerek;

  • -Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Kurumu, bağlı bulunulan Genel Sekreterlik ve Hastanemiz Sağlık Hizmetlerinin Organizasyon Şeması
  • Çalışacağı birim ile ilgili mevzuatlar
  • -Hastanemiz fiziki yapısı, yerleşim planı, insan kaynakları, web sayfası, yataklı klinikler ve özellikli birimler
  • -Kalite standartları kapsamında hazırlanan oryantasyon formu, bölüm uyum eğitim formu hakkında bilgilendirme ile oryantasyon süreci başlatılır ve zorunlu eğitimlerin tamamlamasıyla oryantasyon süreci sonlandırılır.

EĞİTİM İNDİKATÖRLERİ

  Eğitim hemşireliği tarafından eğitimlerin sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla 2016 yılında oluşturulan 2 adet eğitim indikatörümüz bulunmaktadır. İndikatörler aylık olarak gösterge kartlarına işlenir ve 3 ayda bir Temel Sağlık İstatistiği Modülüne(TSİM) kayıt edilmesi için Kalite Birimine gönderilir. 1.Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı: Hastane bünyesinde planlanan eğitimlerin gerçekleştirilme oranının tespiti ve izlenmesine yönelik oluşturulan ölçüm aracıdır. Planlanan eğitimlerin gerçekleştirilme oranının hesaplanması ve gerekli iyileştirmenin yapılması amaçlanmaktadır. 2.Planlanan Eğitimlere Katılım Oranı: Hastane bünyesinde çalışan personelin yapılan eğitimlere katılım oranının tespiti ve izlenmesine yönelik oluşturulan ölçüm aracıdır. Yapılan eğitimlere katılım oranının hesaplanması ve gerekli iyileştirmenin yapılması amaçlanmaktadır.


HEMŞİRELİK SERTİFİKASYON PROGRAMLARI
  • -Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
  • -Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
  • -Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
  • -Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
  • -Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifika ve Eğitim Programı
  • -Psikiyatri Hemşireliği Sertifikasyon ve Eğitim Programı

 

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı eğitim hemşireliğinin organizasyonunda hastanemiz eğitmen ekibiyle gerçekleştirilmektedir.

 

2009 yılında hastanemizde öncelikle ‘Eğitici Eğitimi’ verilerek oluşturulan eğitici ekibimizle Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu başlamış olup 2015 yılına kadar 150 kursiyer belgelendirilmiştir. “Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı” standartlarının yeniden düzenlenmesiyle Hastanemiz 2015 yılında bu alanda eğitim merkezi olmak için yetki belgesi almıştır. 2015-2016 yılında düzenlenen 4 Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı ile toplam 76 kursiyer sertifikalandırılmıştır. Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının eğitim süreci iki aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

 

Teorik Değerlendirme: Teorik eğitim sonunda 1 adet sınav

 

Pratik Değerlendirme: Uygulamanın yapıldığı klinik rehber eğitimci hemşiresince değerlendirilmesi yapılan  “Yoğun Bakım Kursiyer Değerlendirme Formu” ile gerçekleşmektedir. Kursiyer başarıları tüm parametrelerin not ortalaması alınarak belirlenmektedir.

clip_image008.jpgAMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 2016 yılında eğitim yetkisi alınan” Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı”eğitim hemşireliği, eğitici ekip ve ameliyathane koordinatör sorumlu hemşiresi organizasyonunda gerçekleşmektedir. Hastanemizde iki Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programıdüzenlenmiş ve 40 kursiyer sertifikalandırılmıştır. Kursumuz eğitim süreci iki aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

 

Teorik Değerlendirme: Teorik eğitim sonunda 1 adet sınav

 

Pratik Değerlendirme: Uygulamanın yapıldığı klinik rehber eğitimci hemşiresince “Ameliyathane Hemşireliği Kursiyer Değerlendirme Formu” ile değerlendirilir. Kursiyer başarıları tüm parametrelerin not ortalaması alınarak belirlenir. ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKASYON PROGRAMI 2014 yılında Hastanemiz, Ankara Çocuk Sağlığı Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi ile işbirliği içinde bir defa düzenlenmiş olup 14 kursiyer sertifikalandırılmıştır. 2016 yılında Hastanemiz Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile protokol yapılarak (çocuk ve kadın doğum acil uygulama alanı) yetki alınmış, 2017 yılı 2.dönem program diliminde ilk Acil Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programının gerçekleştirilmesi planlanmıştır.


HEMŞİRELİK E-BÜLTEN
Hemşirelik E-Bülten Sayı1
Hemşirelik E-Bülten Sayı 2

2018 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ YILLIK EĞİTİM PLANI İÇİN TIKLAYINIZ...

İrtibat:
Tel: 0312 310 3535 / 1069

E-Mail: egitimhemsireligi@hotmail.com