Hasta Takibi Nasıl Yapılmakta
20 Ekim 2021

Covid-19 Sonrası Takip Muayenesi Kaç Defa Hangi Aralıklarla Yapılmakta?

Takip altına alınan hastalar ilk poliklinik muayenesinden sonraki 1. , 3. ve 6. aylarda kontrol için çağırılan hasta devamında 6 ay ara ile olacak şekilde en az 7 kez çağırılarak takip edilecektir. İleri tetkik vb. yapılması gerekli durumlarda hastalarımız daha sık gelebilmekte olup takip sayısı, kişi ve sağlık durumuna göre değişebilmektedir. Takip programı ile Covid-19’un uzun dönemli etkileri yakından takip edilerek olası sağlık sorunlarını en erken zamanda tespit etme ve tedavisinin sağlanması mümkün olacaktır.

Covid-19 Sonrası Hasta Takibi Nasıl Yapılmaktadır?

  • Sağlık Bakanlığımızca oluşturulan Bilim Kurulunun öncülüğünde hazırlanan program çerçevesinde Covid-19 geçirmiş, yatarak tedavi görmüş hastalarımızı merkezimiz sekreteri tarafından aranır bilgilendirme yapılır ve davet edilir, takibi kabul eden her hastamızla takip edilmek üzere poliklinik randevusu oluşturulur.
  • Polikliniğe gelen hastamızın ilk olarak hemşiremiz tarafından takip formunun ilgili alanları hastamızın cevapları doğrultusunda doldurulur. Daha sonra Uzman doktor ve asistan doktorlardan oluşan hekimlerimiz tarafından “anamnez- fizik muayene- tetkik- tarama” formunda yer alan bölümler hastalarımızın cevapları ve fizik muayene sonucuna göre doldurulur. Hekim talebi sonrası EKG çekilme ve kan alınma işlemi merkezimiz hemşiresi tarafından yapılır.
  • Hekim tarafından form doldurulduktan sonra tetkiklerin istemi yapılır. Tetkiklerin sonuçları ve hastanın sağlık durumuna göre Uzman ve Asistan doktorlar tarafından değerlendirilen hasta bilgilendirilir ve bir sonraki takip randevusu oluşturulmak üzere sekretere yönlendirilir.
  • Bilim Kurulunun belirlediği kriterler çerçevesinde değerlendirilen hastanın durumu tetkik sonuçları hastanın sağlık durumuna göre, gerekli görülmesi halinde diğer branşlarla konsülte edilir. Konsültan branşın değerlendirme sonucuna göre takip eden sorumlu hekim tarafından gerekli işlemler yapılır. Bilgilendirilen hasta bir sonraki takip randevusu oluşturulmak üzere sekretere yönlendirilir.