Covid-19 T. M. Hakkında
20 Ekim 2021 Koronavirüs hastalığı 2019 “Covid-19 pandemisi, dünya çapında milyonlarca hastanın enfekte olmasına neden olduğu gibi,   pandemi sürecini kontrol altına almak adına yapılan kısıtlama ve uygulamalarla birlikte günlük iş, ev, okul sosyal yaşam vb.   olağan şartların bozulması sonucu dünya çapında çok daha fazla bireyin fiziksel, ruhsal, sosyal, ekonomik açılardan olumsuz   etkilemesine neden olduğu bilinmektedir.

 Dünyanın geçmişte yaşamış olduğu ve çok sayıda insanı etkileyen Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut   Solunum Sendromu (SARS) gibi diğer viral hastalıklarda uzun vadeli olumsuz sonuçların olduğu birçok bilimsel çalışmada   bildirilmiştir. Yaşanmış olan bu tecrübeler ışığında Covid-19 pandemisinin de kısa ve uzun vadede olumsuz sağlık sonuçları   olabileceği öngörülmektedir.

 Covid-19 pandemisine ilişkin yapılan çalışmalarda kısa vadeli olumsuz sağlık sonuçları olduğu, farklı vücut sistemlerini   (bağışıklık sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi, nörolojik sistem, gastrointestinal sistem, kutanöz, karaciğer ve böbrek   fonksiyonu vb.)  etkilediği tespit edilmekte ve bunların yanı sıra  ruh sağlığının da olumsuz etkilendiği görülmektedir. Uzun   vadede, karşılaşılabilecek sorunların olup olmayacağı, kullanılan ilaçların istenmeyen etkileri gibi karşılaşılabilecek   sorunlarla  ilgili bilgi sahibi olmak ve olabilecek sağlık sorunlarına karşı zamanında müdahale edebilmek adına Covid-19   geçirmiş olan  hastaların takibi kaçınılmazdır.


Covid-19 Geçiren Hastalarının Takibinde Amacımız;

  • İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde nitelikli sağlık hizmetini sürdürmek
  • Gelecekte olabilecek olası farklı pandemi risklerine karşı hazırlıklı olmak,
  • Sağlık hizmetini güçlendirmek ve hizmet kapsamını geliştirmek,
  • Hizmet kalitesini pandemi sürecinde ayakta tutmak,
  • Sağlık sisteminde kaynak ve kapasite ihtiyaçlarını belirlemek,
  • Belirlenecek yeni politikalara yönelik çalışmaları yürütmek,
  • Covid-19 geçiren hastalarda hastalık sonrası orta ve uzun vadede çıkabilecek riskleri, hasarları ve problemleri yakından takip etmek,
  • Hastalığa bağlı varsa komplikasyonları ile ilerleyen süreçte oluşabilecek olası sağlık sorunlarına erken müdahale etmek,
  • Bilimsel araştırmalara zemin oluşturacak yeni yöntemler geliştirilmesi için Covid-19'dan kurtulanlar üzerindeki uzun vadeli etkiyi araştıran bilimsel çalışmalara ve kanıtlara daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle Covid-19 geçiren hastaların uzun vadeli takibi önem arz etmektedir.

Bu amaçla TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün pilot uygulama olarak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanemizde açılan “Covid-19 Takip Merkezimizde”  Sağlık Bilim Kurulunun hazırlamış olduğu takip programı çerçevesinde 1 Aralık 2020 tarih itibari ile hasta kabulüne başlamış bulunmaktayız.


Covid-19 Takip Merkezi Çalışanlarımız;

Merkez Sorumlusu: Doç. Dr. Cenk AYPAK

Aile Hekimi Uzman:  Dr. Canan EMİROĞLU

Hemşire:  Gülseren IĞNAK

Sekreter:  Sevilay KILIÇ