NUTRİSYON DESTEK BİRİMİ
20 Kasım 2020

Doğal beslenmenin mümkün olmadığı durumlarda; beslenme gereksinimi olan hastaya doğru, ucuz ve güvenilir bir program uygulanabilmesi için farklı bilim alanlarından sağlık personelinin birlikte çalışması ile Enteral Nutrisyon(EN) ve Paranteral Nutrisyon (PN) ürünlerini kullanarak hastaların beslenmesi amacı ile 1998 yılında  kurulmustur. Aynı yılda PN dolumları için kurulan temiz oda 1998-2010 yılları arasında faaliyet göstermiş ve 2010 yılında PN’de hazır TPN solüsyon kullanımına geçilmiştir.

Hastanemizde günübirlik yatışlar dışında yatan her hastaya Nutrisyon Risk Taraması (NRS-2002 formu) uygulanmaktadır.2017 yılında hastane sistemine entegre edilen formun başlangıç taraması klinik hemşireleri tarafından ; son taraması ise hasta başında nütrisyon destek ekibi hemşirelerimiz tarafından yapılmakta ve nütrisyon hemşireleri tarafından bilgiler hastane sistemine aktarılmaktadır. Skoru 3 ve üzeri tespit edilmiş hastalar hekimin gerek gördüğü taktirde nutrisyon destek birimine konsulte edilmektedir. Konsültasyon istekleri nutrisyon destek ekibi tarafından hasta başında değerlendirilmektedir. Hastaların beslenme anamnezi (24 saatlik besin tüketim kaydı,besin tüketim sıklığı, yutma fonksiyonu,sıvı tüketimi gibi) detaylı bir şekilde alınır. Hastanın tanısına,klinik durumuna ve bireysel özelliklerine göre enerji, protein,karbonhidrat,yağ ve mikro besin öğesi gereksinimleri hesaplanarak hastaya verilecek beslenme ürününün cinsi, miktarı ve dozu planlanır. Nutrisyon destek ekibi olarak günlük vizitler yapılarak nutrisyon destek tedavisinin etkinliği izlenir,günlük biyokimyasal sonuçlara ve klinik bulgulara göre gerekli değişiklikler yapılır. Uygulanan nutrisyon destek tedavisi hakkında primer hekimine, klinik hemşiresine ve hasta ile hasta yakınlarına gerekli bilgiler verilir. Taburcu edilmesi planlanan ve enteral/paranteral beslenme desteğine ihtiyacı olan hastaların ürün raporlanması yapılarak taburcu edilir; evde uygulanacak nutrisyon tedavisi programı hazırlanır ve gerekli beslenme eğitimi verilerek takibe alınır. Hastanede yatan hastalar dışında nutrisyon desteğine ihtiyacı olan poliklinik hastalarının da tıbbi beslenme tedavisi ekipce düzenlenerek izlemi yapılmaktadır. Nutrisyon destek ekibine danışılan ve takip edilen bütün hastaların kayıtları tutularak dosyalanmaktadır.

Tıbbi beslenme tedavisinde kullanılan ürünlerin satın alma ve  ihale ürün sayılarının belirlenmesinde ekibimiz de  görev almakta ve sonrasında düzenli stok takibi, miad kontrolü  yapılarak aksaklıklar giderilmeye çalışılmaktadır. Kliniklerde görev  yapan  tüm sağlık personeline belirli periyotlarla enteral-paranteral beslenme ve uygulamaları konusunda  eğitimler verilmektedir. Nütrisyon destek konusunda ürün çeşitliliği ve bilimsel yayınlar takip edilerek; kongre,sempozyum,kurs v.b. etkinliklere katılınmaktadır.


Klinik Nütrisyon Ünitesi Üyeleri:

Eğitim ve İdari Sorumlu :              Doç. Dr. Julide ERGİL

Konsültan Hekimler       :              Doç. Dr. Duray ŞEKER

                                                     Doç. Dr.Reyhan POLAT

                                                     Op.Dr. Halil İbrahim DURAL

                                                     Uzm.Dr. Emine ARIK

                                                     Uzm.Dr.Dilek ÜNAL

                                                     Uzm. .Dr.İlkay BARAN

Eczacı                                :         Ecz.Bahar AYGEN

Diyetisyen                          :         Dyt.Bengi Heval HÜRMEYDAN

                                                     Uzm.Dyt. Seçil BIDAKLAR

Hemşire                              :         Nesrin UZGÖREN

                                                     İlkay KENDÜZLER