Pulmoner Hipertansiyon Polikliniği (Akciğer Hipertansiyonu)
10 Temmuz 2020

hipertansiyon.jpg


Pulmoner hipertansiyon
,  vücudumuzdaki kirli kanın temizlenmesi için kalpten akciğere kan taşıyan damarlarda basınç yükselmesi hastalığıdır. Birçok hastalık sebebiyle oluşabilmekte ve görülme sıklığı farklı alt gruplarına göre değişmektedir.

Toplumda en sık akciğer tansiyonu kalp yetersizliği, kalp kapak hastalığı gibi kalbin diğer hastalıklarına bağlı gelişebilir ve özel bir tedavisi yoktur altta yatan hastalıkların tedavisine bağlıdır. Ya da KOAH akciğer embolisi gibi akciğer hastalıklarına bağlı oluşup yine bu hastalıkların tedavileri uygulanmaktadır.

Pulmoner arteryel hipertansiyon olarak adlandırılan özel tedavi gerektiren hastalık tipi ise nadir olup uygun tedavisi başlanmazsa çoğu kanser türlerinden dahi daha kötü seyreden bir hastalıktır.

Hastalık erken evrelerde eforla olan nefes darlığı, sebebi açıklanamayan yorulma, çarpıntı öksürük, daha ileri aşamalarda göğüs ağrısı, bayılma, karın ve bacak şişliği ile ortaya çıkan kalp yetersizliği bulguları ortaya çıkmaktadır. Hastalık İlerledikçe günlük aktivitelerini yerine getirememekte ve tekrarlayan hastane yatışları ve ölümle sonuçlanmaktadır.

Akciğer tansiyonu tanısının aslında olduğundan daha az konduğu ve hastaların uygun tedavi alamadığı bilinmektedir.

Bu hastalığın tanısının ve tedavisi uygulanması aşamalarında bu konuda uzmanlaşmış; temelinde kardiyolog bulunan çok disiplinli bir ekip gerekmektedir. Tüm dünyada uzmanlaşmış Pulmoner Hipertansiyon merkezlerinde bu hastalık tedavi ve takip edilmektedir.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji kliniği olarak, hastalığın takibi için özel bir dal polikliniği olan Pulmoner Hipertansiyon Polikliniğimiz hizmet vermeye başlamıştır.

İleri düzey ekokardiyografi cihazlarımızla ekokardiyografi laboratuvarında hastalarımızı değerlendirmekte, hastalığın altın standart tanı yöntemi olan sağ kalp kateterizasyonunu anjiyografi laboratuvarımızda başarıyla uygulamaktayız.

Hastalarımızın Göğüs hastalıkları ve Romatoloji klinikleri tarafından değerlendirilmelerini sağlamakta ve gerektiğinde Pulmoner hipertansiyon konseyini toplayarak hastalarımızı birlikte değerlendirmekteyiz.

Bu hastalığın tanısını koyup tedavisini başlamak yeterli olmamakta ve takibinde özel ilgi gerekmektedir. Çoğu merkezde hastalar daha sonra aynı hekimi bulamamakta ve muayene olmakta sıkıntı çekmektedir. Kliniğimizde takipli hastalarımız randevu alarak pulmoner hipertansiyon uzman hekimi tarafından muayene olmakta ve yakın takip edilmektedir.

Ayrıca akciğer embolisi nedeniyle akciğer tansiyonu gelişen hastaları Göğüs hastalıkları kliniğiyle işbirliği içerisinde takip etmekte, kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon hastalığı gelişimi açısından tetkik edip, Göğüs hastalıkları kliniğiyle konsey yapıp tedavisini planlamaktayız.