GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİNDE TANISAL VE TEDAVİ AMAÇLI GİRİŞİMSEL İŞLEMLER
16 Mayıs 2019

GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİNDE TANISAL VE TEDAVİ AMAÇLI GİRİŞİMSEL İŞLEMLER

(ENDOBRONŞİYAL ULTRASONOGRAFİ VE  BRONKOSKOPİK HACİM AZALTICI TEDAVİLER)

gogus-kl.jpg

Endobronşiyal Ultrasonografi sistemi  (EBUS),  göğüs kafesi içinde geleneksel yöntemler ile ulaşılamayan  havayolu duvarının arkasına komşu lezyonları görüntülemek için kullanılan bir tekniktir. Ultrasonografik dalgalar ile görüntülenen lenf bezleri, tümör gibi dokuların lokalizayonu tam tespit edildikten sonra  bronkoskop içerisinden  özel bir iğne  gönderilerek biyopsi alınmaktadır.  Bilinçli sedasyon ile gerçekleştirilen EBUS yöntemi ile lenf bezlerine yayılan kanser, tüberküloz, sarkoidoz, lenfoma ve çeşitli enfeksiyonların ileri cerrahi girişim uygulanmadan erken tanısı konulabilmektedir. Ayrıca akciğer kanserlerinde evreleme yapılabilmektedir.   

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) sigara içenlerde görülen ve dünyada ölüm nedenleri arasında 4. sırayı alan bir hastalıktır. KOAH’da  akciğerlerdeki hava keseleri haraplanarak  işlev görmeyen alanlara dönüşmektedir. Solunum işlevinin gerçekleşmemesi hastanın yaşam süresi ve kalitesini azaltmaktadır. Bronkoskopik hacim azaltıcı tedaviler son zamanlarda gündeme gelmiş ve başarıyla uygulanmaya başlanmıştır. Coil uygulamasıda bu yöntemlerden birisidir. Tek akciğere uygulanan teller ile akciğerin işe yaramaz kısmı katlanır ve hava işe yarayan bölüme yönlendirilir. Hastaların yakınmaları azalıp yürüme mesafeleri coil uygulaması ile artmaktadır.

EBUS ve Coil uygulamaları  hastanemiz Göğüs Hastalıkları Kliniğinde yapılmaktadır.