Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimi
29 Eylül 2023

TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ İŞLEYİŞİ

Sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alan özürlü, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, il dışından gelen vb. hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının standardize edilmesi, etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 16.02.2011 tarih ve 7465 sayı ile “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi”ni yayınlamıştır.

Adı geçen yönerge gereği,

 1. Sosyal Hizmet Birimi,  Başhekime bağlı olarak faaliyet gösterir.
 2. Hastanede çalışan tüm sosyal hizmet uzmanları, sosyal hizmet birimine bağlı olarak çalışır.
 3. Sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan hastaların sık görüldüğü Acil Servis, Psikiyatri Kliniği, Onkoloji Kliniği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Hasköy Hemodiyaliz Birimi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Dahiliye Kliniği, Nöroloji Kliniği, Ortopedi Kliniği, Çalışan Hakları Ve Güvenliği vb. birimlerde tam veya kısmi zamanlı olarak sosyal hizmet uzmanları görev yapmaktadır. Sosyal hizmet uzmanlarının görevlendirilmesi, mesleki çalışmalarının planlanmasını ve koordinasyonunu Sosyal Hizmet Birim Sorumlusu belirler.
 4. Hastaneye başvuran ve tıbbi tedavi sürecinde sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalar, hastanın hekimi tarafından Sosyal Hizmet Birimi Konsültasyon Formu ile birime havale edilir.

 

Sosyal Hizmet Uygulamaları kapsamında hastanemizden hizmet alan hasta ve yakınlarına, hangi durumlarda hangi hizmetlerin sunulduğu aşağıda belirtilmektedir :

 • Yanında kimsesinin olmadığı hastalara ve yakınlarına ulaşılamadığı durumlarda,
 • Barınacak yeri ve bakacak kimsesi olmadığı ya da sağlıksız ve güvenliksiz koşullarda barındığı durumlarda,
 • Bir sosyal hizmet kurumunda barınmak istediğinde,
 • Fiziksel ve cinsel şiddet/istismara uğradığı (özellikle kadınlar, çocuklar ve engelliler),
 • Taburcu edildiği halde tıbbi, ekonomik ve sosyal nedenlerle evine gidemediği,
 • Sosyal güvencesi ve ödeme gücü olmadığı için tedavisinin aksadığı,
 • Yoksulluk nedeniyle taburculuk sonrası hastane masraflarını ödeyemediği,
 • Yoksulluk nedeniyle tıbbi malzeme bedellerini karşılayamadığı,
 • Şehir dışından gelmiş olup kalacak yerinin olmadığı,
 • Şehir dışından gelmiş olup nakdi yardıma (Eski adıyla Yeşilkart, yeni adıyla Genel Sağlık Sigortası 60/C- 1 kapsamındaki ) ihtiyaç duyduğu,                                                                                                                                         
 • Tedavi sürecinde giyecek vb. ihtiyacının olduğu,
 • Suicide girişiminde bulunmuş olup aile ve sosyal çevresiyle ilişkilerinin değerlendirilmesi ve psiko sosyal destek gerektiği,
 • Kaza ve olağan üstü haller sonrası hasta ve yakınlarının sosyal yardım alması gerektiği,
 • Yabancı uyruklu olup, hastane masraflarını ve tıbbi malzeme bedellerini karşılayamadığı,
 • Sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar konusunda bilgi edinmek istediği ve yönlendirilmesi gerektiği durumlarda, 

 

 Yukarıda belirtilen durumlar ve buna benzer durumlarda; sosyal hizmet biriminden “Sosyal Konsültasyon” istenebilir. Sosyal konsültasyon; ilgili tedavi ekibi tarafından sosyal hizmet birimine bilgi verilmesi ve doldurulan sosyal konsültasyon formunun sosyal hizmet birimine iletilmesi ile gerçekleştirilir. Buna istinaden sosyal hizmet uzmanı gerekli mesleki müdahaleyi yapar.

Ayrıca ihtiyaç duyulan durumlarda kliniklerden sevk edilen hastaların aileleri, yakınları, komşuları, çalışıyorlar ise mesai arkadaşları ve amirleri ile görüşmeler yaparak hastanın psiko-sosyal durumu, aile, çevresiyle ilişkileri, iletişim, uyum ve davranış sorunları, sosyo_ekonomik durumu, iş yerindeki performansı görüşmelerle değerlendirilerek tedavi ekibine ve sağlık kurulu heyetine sunulmaktadır. Poliklinik,  ve diğer birimlerden bildirilen ya da başvuran hasta ve hasta yakınlarının sosyal hizmet müdahalesi de sosyal hizmet birimi tarafından yürütülmektedir.

 

Hastanemiz sosyal hizmet birimi hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla sosyal hizmet uzmanlarının çalışma alanları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre;

 

SHU Hidayet YILDIRIM GÜRBÜZ:  Sosyal Hizmet Birim Sorumlusu, Onkoloji Kliniği, Hematoloji Kliniği, Acil Servis, D Blok Cerrahi Klinikleri, Sosyal Hizmet Birimine Başvuran ve Havale Eden Hastalar

SHU Biraysın ERKİGÜN:  Acil Servis,  Psikiyatri Kliniği, Psikiyatri Gençlik Ünitesi, Sağlık Tedbiri ile Gelen Hastaların Takibi, D Blok Cerrahi Klinikleri, Yoğun Bakımlar, Sosyal Hizmet Birimine başvuran veya havale edilen hastalar.     

SHU Ayşe TAŞ:  Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu, Nöroloji Kliniği, Acil Servis, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Enfeksiyon Kliniği, D Blok Cerrahi Klinikleri, Tüm Yoğun Bakımlar, Sosyal Hizmet Birimine başvuran veya havale edilen hastalar.     

SHU Ahmet TÜRKER: Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ne başvuran hastalar

SHU Şeyda AYVAZ: Mevki Ek Bina Sosyal Hizmet Birimi’ne Ayaktan ve Kliniklerden başvuran hastalar,Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Palyatif Yoğun Bakım Ünitesi,  Sosyal Hizmet Birimine Başvuran ve Havale Eden Hastalar, FTR Kliniği, Diyaliz Ünitesi olarak görev dağılımı yapılmıştır.
 

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi, H Blokta hizmet vermektedir.

Tel: 596 31 08           Fax: 596 20 78

BELEDİYELERE AİT KONUK EVLERİ

Konukevlerinden yararlanmak için gerekli belgeler şunlardır:

– Hastane sosyal hizmet uzmanı ve başhekim yardımcısından alınacak hastanın tedavi gördüğüne dair belge.

– Nüfus cüzdanı fotokopisi

Altındağ Belediyesi Konukevi

Anafartalar Konuk Evi: 0312 562 21 47 (Anafartalar Mah. Anafartalar Cad. NO 188- Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi Şefkat Evleri

Rüzgarlı Şefkat Evi: 0 312 309 37 93-94 (Fevzi Paşa Mahallesi Fuat Börekçi Caddesi No:10 Ulus/Ankara)
Etlik Şefkat Evi: 0312 326 79 16 (Yeni Etlik Cad. No:103 Osmanlı İş Merkezi Etlik/Ankara)
Varlık Şefkat Evi: 0312 342 38 98 (Hipodrom Caddesi Yeni Hal Yanı Yenimahalle/Ankara)
Ulus Şefkat Evi: 0312 309 82 06 (Necatibey M. Firuzağa Sk. No:11 Ulus/ANKARA)
Onkoloji Şefkat Evi: 0312 335 68 21 (Demetevler İvedik Caddesi Özevler Mahallesi 942. Sokak Beyaz Köşk Apartmanı No:1 Yenimahalle)

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ Koordinasyon Merkezi

444 38 33
EVDE SAĞLIK HİZMETİ

İl Koordinasyon Merkezi
0312 309 76 05
0312 309 57 05

                                               HASTA NAKİL HİZMETİ İÇİN 

112 Sağlık Bk. Hasta Nakil
188 Büyükşehir Bld. Hasta Nakil
343 30 00 Yenimahalle Bld. Hasta Nakil
0 533 399 45 45 Pursaklar Bld. Hasta Nakil

ANKARA VALİLİĞİ
YAŞAM DESTEK MERKEZİ
Evinde yalnız yaşayan yaşlı, engelli, yatalak veya kronik hasta, şiddet riski altında bulunan kadın ya da erkek, akşam evde yalnız kalma durumunda olan çocuk vb. kişilerin yardımlarına, boyunlarına taktıkları bir düğme yoluyla en kısa sürede ulaşma esasına dayalı bir sistemdir.
Tel: 433 31 11

YAŞLI EV TEMİZLİĞİ İÇİN
(60 Yaş Üstü)
Adres: Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet Merkezi Bardacık Sokak No: 21 KÜÇÜKESAT

Tel: 0312 419 03 03 –  0312 419 03 04
Fax: 0312 419 80 22

1)Bordro
2)Kimlik Fotokopisi