HASTANE BERBERİ
13 Mart 2019

Seyfettin DENİZ (Hastane Berberi)

Hastanemiz bünyesinde yatarak tedavi gören hastaları ilgili kliniklerde; ayakta tedavi gören hastaların traşlarını
hastanemiz bünyesinde berberhanede traş yapmaktayız. Görev alanımız içerisinde F Blok ta Koroner yoğun bakım kliniği
dahil 9 servis ayrıca D Blok Hastanemiz acil servisi dahil olmak üzere 19 servise hizmet vermekteyiz. Ayrıca haftanın
her Salı günü hastanemize bağlı İskitlerde bulunan yataklı kliniklere hizmet veriyoruz. Psikiatri klinik hastalarımızı
berberhanede traş yapıyoruz. Ayrıca yoğun b akım servis sorumlularının gözetimi altında yoğun bakım servislerinede
hizmet vererek traş yapıyoruz.