PEDİYATRİK REHABİLİTASYON ÜNİTESİ
12 Mart 2019

Çocukluk çağında engelliğe yol açan santral sinir sistemi, periferik sinir sistemine ait patolojileri olan, kas iskelet sistemi deformiteleri nedeniyle günlük yaşam aktivitelerinde problem yaşayan çocukların değerlendirildiği, tedavi ve takip planlarının yapıldığı bir ünitedir. Üniteye çocukluk çağında tanı alan serebral palsi, spina bifida, herediter nöropati, müsküler distrofi, SMA, sendromik bebekler, progresif ensefalopatili çocuklar başvurabilmektedir. Çarşamba günü muayene günüdür, çocuklar dosya sistemi ile takip edilmektedir. Spastisite nedeniyle botulinum toksin uygulaması planlanan çocuklar Cuma sabahları toplanan konseyde tekrar değerlendirilmektedir. Bu konseyde çocuk nöroloji uzmanı (her ay düzenli olarak bir uzman), ve ortopedi uzmanı (Doç.Dr.Emel Gönen Baş) da FTR hekimi ile birlikte yer almaktadır. Ortopedik cerrahi kararı, medikal tedavide değişiklik planları da bu konseyde ele alınmaktadır. Her hafta pazartesi ve Salı sabah  botulinum toksin uygulamaları yapılmaktadır. Her pazartesi öğleden sonra pediyatrik hasta grubunun EMG tetkiki yapılmaktadır. Gerekli hastalar yatırılarak rehabilite edilmektedir.

Serebral Palsi  gelişmekte olan beyinde oluşan kalıcı hasar sonucunda oluşan ilerleyici olmayan fakat çocuk büyüdükçe farklı klinik tutulumlara yol açan hareket ve postür bozukluğu olarak tanımlanır. Çocuklar, spastik, diskinetik, ataksik ve bunların karışımı ile karşımıza gelebilir. Epilepsi, zeka geriliği, büyüme gelişme geriliği, yutma ve solunum problemleri, artmış salya akışı, görme ve işitme problemleri yanı sıra kas iskelet sistemine ait birçok probleme sahiptir. Spastisite önemli bir problem olabilir. Fizyoterapi bu çocuklar için çok önemli bir tedavi yöntemidir. Oral medikal tedaviler, botulinum toksin uygulamaları, ortez, yardımcı yürüme cihazları çocuğa göre planlanır.  Spastisite tedavisinde alçı uygulamaları her cuma kliniğimizde yapılmaktadır. Ortopedik cerrahi kalça, omurga ve kontraktür tedavisi için gereklidir. İntratekal baklofen pompa uygulaması gerekli çocuklarda planlanıp uygulanmaktadır.