OSTEOPOROZ POLİKLİNİĞİ
12 Mart 2019

Osteoporoz, kemiklerin sertliklerinin azalıp, kalitelerinin bozulmaları sonucu daha zayıf ve kırılabilir hale gelmeleridir.

Uzayan yaşam süresine bağlı olarak dünya nüfusunun yaşlanması, osteoporoz ve osteoporoza bağlı kırıkların görülme sıklığında önemli artışa neden olmuştur. Osteoporoz önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Hastanemiz “Osteoporoz Polikliniği”ne ilk defa başvuran veya başka birimlerden yönlendirilen hastaların fizik muayeneleri yapılır, kemik yoğunluk ölçümleri, kan ve idrar tetkikleri ile dorsal-lomber vertebral grafileri istenir. Her hasta için bir dosya oluşturulur. Hastanın tanısı konularak uygun medikal tedavi ve rehabilitasyon programları düzenlenir. Osteoporoz polikliniği tarafından takip edilen hastalar belirli aralıklarla kontrole çağrılır. Kontrol muayenelerinde hastalardan gerekli görülen tetkikler istenerek yeniden değerlendirilir ve tedavi programları gözden geçirilir.

“Osteoporoz Polikliniği” randevu sistemi ile çalışmakta ve Perşembe günleri öğleden sonra hizmet vermektedir