HAREKET BOZUKLUKLARI ÜNİTESİ
12 Mart 2019

Hastanemizde Nöroloji Kliniği bünyesinde Hareket Bozuklukları Polikliniğinin aktif olarak hizmet vermesi, Derin Beyin Stimülasyonu operasyonlarının gerçekleştirilmesi ve bu hastaların aktif olarak rehabilitasyon hizmetine ihtiyaçlarının bulunması nedeniyle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği bünyesinde Hareket Bozuklukları ve Parkinson hastalığı Ünitesinin açılmasına karar verilmiştir.

Ünitemizde, Nöroloji Kliniği ile yakın ilişkide bulunularak hastaların değerlendirmesi yapılmakta, uygun görülen hastalar rehabilitasyon programına ve Robotik Yürüme Cihazına alınmaktadır.

Ünitemiz yatan ve ayaktan hastalara hizmet verme dışında 1 asistanın tezinin de yapılmasına yardımcı olmaktadır.

Ünite Sorumlusu

Dr. Erhan Arif Öztürk