BAŞ DÖNMESİ VE SES HASTALIKLARI
12 Mart 2019

Kulak Burun Boğaz Kliniği, Baş Dönmesi ve Ses Hastalıkları Poliklinikleri

Mart 2013’ten itibaren, Dışkapı Merkez Polikliniğinde özellikli Kulak Burun Boğaz polikliniği uygulamalarına başlanacaktır. İlk aşamada “BAŞDÖNMESİ”  ve “SES HASTALIKLARI” olmak üzere, 2 özellikli poliklinik hizmete alınacaktır. Konularında deneyimli eğitim görevlisi ve başasistanlarımızın konsültanlığında ve asistan doktorlarımızın katkısıyla hizmet verilecektir.

Odyoloji ünitemizde bu alanlarda yetişmiş ve deneyimli odyolog ve odyometristlerimiz,  en yüksek teknolojili cihazların yardımıyla tanı ve tedavi-terapi hizmetlerini halen sürdürmektedirler.

Baş dönmesi ve ses hastalıklarının doğru tanı ve tedavisi için iyi bir ekip ve gelişmiş teknolojili cihazlarla, hastaların çok ayrıntılı bir şekilde ele alınması ve takibi önemlidir. Kliniğimiz uzman ve asistan doktorları, odyolog ve odyometristleri, ses terapistleri bu amaçla mükemmel bir işbirliği içinde çalışmaktadır. Baş dönmesi için video-ENG, ileri odyolojik tetkikler; ses hastalıkları için videostroboskopi, ses analiz cihazı kullanılarak değerlendirmeler yapılmaktadır.

Baş dönmesi için gerektiğinde Nöroloji ve Fizik Tedavi Klinikleri’nden destek alınmakta; ses hastalıkları için ise bireysel ve grup terapi tedavileri uygulanmaktadır.

Hastane yönetimimizin bize sağladığı alt yapı ve imkanları değerlendirerek, özellikli poliklinik hizmetlerimizi aşağıda belirtilen program çerçevesinde Mart 2013 ten itibaren uygulayacağız.

Prof. Dr. Hakan Korkmaz
KBB Kliniği Eğitim ve  İdari Sorumlusu

Dışkapı merkez 1 no lu KBB polikliniği:

*BAŞDÖNMESİ polikliniği; SALI günleri 09.00-12.00

*SES HASTALIKLARI polikliniği;ÇARŞAMBA günleri 09.00-12.00