AMELİYATSIZ KALP KAPAĞI YERLEŞTİRİLMESİ İŞLEMİ
12 Mart 2019

Ameliyatsız Kalp Kapağı Yerleştirilmesi İşlemi; 
Transkateter Aortik Kapak İmplantasyonu Uygulaması
Dünyada ve ülkemizde ortalama yaşam süresinin uzamasına bağlı özellikle yaşlılarda görülen bazı hastalıkların sıklığı artmaktadır. Aortik kapağın kalsifik dejenerasyonuna (kireçlenmesi) bağlı aort darlığı yaşlılarda görülen en sık kalp kapağı hastalıklarından birisidir. Yaş ile beraber kalp operasyon riski arttığından ve çoğunlukla bu tip hastalarda ameliyatı zorlaştıracak ek hastalıklar eşlik ettiğinden hekimler ameliyatsız bir çözüm yolu arayışa girmişlerdir. Transkateter aortik kapak implantasyonu bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkmış ameliyatsız kalp kapağı yerleştirme işlemidir. Hastalar ilk önce işleme uygunluk açısından kardiyoloji, kalp damar cerrahisi ve anestezi bölümleriyle birlikte değerlendirilmekte, uygun hastalar uygulanacak yöntemin tercihi için radyoloji bölümünde tomografik incelemeye tabi tutulmaktadır. İşlem ya kasıktaki bir damardan girilerek ya da küçük bir kesi ile meme ucunun altından direkt kalbe girilerek yapılmaktadır. Dünya da ve ülkemizde yeni yeni uygulanmaya başlayan bu işlem kliniğimizde de başarı ile uygulanmaya başlanılmıştır. Sonuçları oldukça yüz güldürücü bu işlemin gelecekte düşük işlem riski
kapak-imlatasyonu.png

Şekil. İşlemin temsili görüntüsü.

İletişim:
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye.
Telefon: 0312 596 29 36