İLERİ ENDOSKOPİ UYGULAMA ÜNİTESİ
12 Mart 2019

Polipektomi
Gastrointestinal sistemin tüm bölgelerinde polip görülebilmektedir. Kanserleşme risklerinden ve çeşitli klinik semptomlara neden olmaları nedeniyle mutlaka çıkartılmalıdır. Bu lezyonların çıkartılması işlemine polipektomi denilmektedir. Yemek borusu, mide ve onikiparmak barsağı polipleri üst GİS endoskopisi, kolondaki polipler kolonoskopi işlemi sırasında çıkartılır. Mide polipleri daha çok erişkinlerde görülen tek veya multipl benign tümörlerdir. Midenin distal bölümünde lokalize olanlar daha çok belirti verirler.
Mide polipleri histolojik olarak hiperplastik, adenomatöz veya inflamatuar olarak sınıflandırılmaktadır. Adenomatöz poliplerin yaklaşık %30′u adenokarsinom denilen kötü huylu bir kanser odağı içermektedir. Ayrıca benign adenomatöz polipli hastaların midesinin başka bir yerinde %20 oranında kötü huylu bir kanser bulunabilmektedir. Adenomatöz poliplerde kanser görülme sıklığı polipin boyutunun büyümesi ile artar. Polip yüzeyinden oluşacak kanamalar sonucunda kronik kan kaybı ya da eksik demir emilimi nedeni ile kansızlık gelişebilmektedir.
İşlem, polip tabanına sulandırılmış adrenalin yapılması sonrası polibin boynuna bir kement (snare) atılması ile gerçekleştirilir. İşlem öncesi ve sırasında hastaya damardan sedasyon yapılır. İşlem öncesi yapılacak sedasyonun etkisi 3-4 saat kadar daha süreceğinden hastaların araba sürmemeleri gerekmektedir. Bu nedenle mutlaka onları evlerine geri götürecek biri ile randevularına gelmeleri önerilmektedir. İşleme bağlı komplikasyon gelişmesi (Ciddi kanamalar, perforasyon, anesteziye bağlı komplikasyonlar) son derece nadirdir.
polipektromi.gif

– Gastrointestinal Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR)
Gastrointestinal endoskopik mukozal rezeksiyon (EMR), sindirim yolundan kanserli veya diğer anormal dokuların (lezyonlar) çıkarılması için kullanılan bir yöntemdir.
Endoskopik mukozal rezeksiyon bir ışık, video kamera ve diğer cihazlarla donatılmış, ince uzun bir boru ile yapılır. Üst sindirim sisteminin endoskopik mukozal rezeksiyonu sırasında tüp (endoskop), yemek borusundaki, midedeki ya da ince bağırsağın üst kısmındaki anormal alana ulaşmak için gırtlağınızdan geçirilir. Endoskopik mukozal rezeksiyon, kolondaki lezyonların çıkarılması için kullanıldığında tüp, anüsün içinden yönlendirilir.
Endoskopik mukozal rezeksiyon öncelikle bir tedavi yöntemi olsa da, tanı sürecinde dokuların alınması için de kullanılır. Eğer kanser varsa EMR; kanserin, sindirim sistemi iç çeperinin altındaki dokuları da istila edip etmediğinin tespitine yardımcı olabilir.
Endoskopik mukozal rezeksiyon, Barrett özofagusta displazi varlığında ve erken özofagus adenokanserinin tedavisinde, erken mide kanserinde, kolonda erken evrede malign lezyonlarda uygulanmaktadır.
– Tüm Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Tanı ve Tedavisi
Özefagus varislerinin tedavisi (varislere tekli ya da multiband ve skleroterapi uygulaması), Fundus varislerine cyanoakrilat glue uygulanması,

Sindirim sistemi kanamalarında skleroterapi, Heater Probe ve Argon Probe (APC) uygulaması, APC ile Watermellon Stomach tedavisi)
-Gastrointestinal Sistem Darlıklarında Balon Ve Stent Uygulamaları
– Akalazyada Endoskopik Balon Dilatasyon ve BOTOX uygulamaları
– Gastrointestinal Sistemden Yabancı Cisimlerin Çıkartılması
-Endoloop:
Polipektomi sonrası kanama riskini azaltmak için birçok teknik geliştirilmiştir. Yeni geliştirilen “endoloop” ve “klips” uygulamaları polipektomi sonrası erken ve geç gelişen kanamaları önlemek için kullanılabilir.


-Stent Uygulamaları (Özefagial,Pilorik, Duodenal, Bilier,) yapılmaktadır.
Özefagus stenti yemek borusunda darlık veya tıkanıklık bulunan, yutma güçlüğü çeken veya yutamayan hastalara takılmaktadır. Ayrıca asıl problem yemek borusu ile ilgili olmasa da, bazı mide kanserlerinin yemek borusunu etkileyerek benzer şekilde yutma güçlüğü oluşturduğu durumlarda da (örneğin mide girişinde yerleşimli kanserlerde) yine yemek borusu stenti takılmaktadır.
-ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreotografi)
Endoskopik retrograt kolanjiopankreatografi veya kısa adıyla ERCP karaciğer ve pankreas salgılarının döküldüğü kanalları incelemeye yarayan bir yöntemdir. Bu kanallar sayesinde, salgılar barsağa dökülür. Karaciğer ve safra kesesi salgılarının döküldüğü kanallara safra yolu adı verilir.
ERCP esnasında, doktor, hastanın ağzından içeri bir endoskop (ince, bükülebilen, ışıklı bir tübe bağlı video kameralı görüntüleme sisteminin bulunduğu bir alet) yardımıyla girer, özofagus ve mideye, sonrasında da onikiparmak barsağına (ince barsağın ilk bölümü) doğru ilerler. Bu şekilde, doktorunuz safra ve pankreas kanallarının açıldığı ortak kanala ulaşır. Sonrasında doktor kateter adı verilen dar, plastik bir tübü endoskopun içerisinden geçirerek kanallara iletir. Özel bir boya maddesi enjekte ederek doktor, bölgenin görüntülerini röntgende görebilir. Çoğu ERCP tedavi amaçlı yapılır. Safra yolları ve pankreas kanalında bulunan taşların, darlıkların ve tümörlerin tanınmasına ve ameliyata gerek kalmaksızın tedavi edilmesine imkân verir.

-Stent Uygulamaları (Özefagial,Pilorik, Duodenal, Bilier,) yapılmaktadır.
Özefagus stenti yemek borusunda darlık veya tıkanıklık bulunan, yutma güçlüğü çeken veya yutamayan hastalara takılmaktadır. Ayrıca asıl problem yemek borusu ile ilgili olmasa da, bazı mide kanserlerinin yemek borusunu etkileyerek benzer şekilde yutma güçlüğü oluşturduğu durumlarda da (örneğin mide girişinde yerleşimli kanserlerde) yine yemek borusu stenti takılmaktadır.
-ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreotografi)
Endoskopik retrograt kolanjiopankreatografi veya kısa adıyla ERCP karaciğer ve pankreas salgılarının döküldüğü kanalları incelemeye yarayan bir yöntemdir. Bu kanallar sayesinde, salgılar barsağa dökülür. Karaciğer ve safra kesesi salgılarının döküldüğü kanallara safra yolu adı verilir.
ERCP esnasında, doktor, hastanın ağzından içeri bir endoskop (ince, bükülebilen, ışıklı bir tübe bağlı video kameralı görüntüleme sisteminin bulunduğu bir alet) yardımıyla girer, özofagus ve mideye, sonrasında da onikiparmak barsağına (ince barsağın ilk bölümü) doğru ilerler. Bu şekilde, doktorunuz safra ve pankreas kanallarının açıldığı ortak kanala ulaşır. Sonrasında doktor kateter adı verilen dar, plastik bir tübü endoskopun içerisinden geçirerek kanallara iletir. Özel bir boya maddesi enjekte ederek doktor, bölgenin görüntülerini röntgende görebilir. Çoğu ERCP tedavi amaçlı yapılır. Safra yolları ve pankreas kanalında bulunan taşların, darlıkların ve tümörlerin tanınmasına ve ameliyata gerek kalmaksızın tedavi edilmesine imkân verir.
image010.gif

İletişim Bilgileri:

Gastroenteroloji Endoskopi Sekreterliği: 596 3095 – 596 3098